Tuesday, March 01, 2011

Windmolens "missen" wind.. ( De morgen)


Nederlandse windmolens lijden onder gebrek aan wind

De Nederlandse windmolens hebben het afgelopen jaar 13 procent minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de zeer geringe hoeveelheid wind. "De groei van het windmolenpark was niet groot genoeg om het verminderde windaanbod te compenseren", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Windex
Het windaanbod voor windmolens wordt ook wel uitgedrukt met een zogenaamde Windex. Het cijfer 100 weerspiegelt de gemiddelde hoeveelheid wind over de periode 1996-2005. Over heel 2010 kwam de Windex uit op 77. "Nog nooit was de Windex zo laag", aldus het CBS, dat de Windex sinds 1988 meet.

De totale productie van hernieuwbare elektriciteit in Nederland bleef het afgelopen jaar min of meer gelijk en was goed voor ongeveer 9 procent van het binnenlandse elektriciteitsgebruik. De afname van windenergie werd gecompenseerd door de winning van energie uit biomassa. (anp/tw)
| Meer bookmarks |