Wednesday, December 31, 2008

Floods hit Mozambique ( bbc)

Floods hit Mozambique by Tomasz Schafernaker

Torrential rain falling over consecutive days has led to floods across southern Mozambique. These floods are reported to have forced thousands from their homes and killed at least one person.

The southern coastal province of Inhambane – popular with tourists this time of year - has been worst affected. Over 500mm (20 inches) of rain fell in parts of the province causing major flash flooding that has severed road links, damaged crops and inundated thousands of homes. One person was killed near Inhambane City after a mudslide crashed down on a village.

In the centre of the country, the large Zambezi River swelled to alert levels and threatened to break its banks at Caia and Morromeu. Authorities are keeping a watchful eye on the river levels as more heavy and persistent rain is forecast across much of the country over the next few days.

Mozambique is often prone to flooding during the annual rainy season which runs from October to March. Also during this period, much of coastal Mozambique is at risk from tropical cyclones which develop over the Indian Ocean and move south between Madagascar and the mainland of Africa bringing very heavy rain, strong winds and floods.

Tuesday, December 30, 2008

Website met goedetips ...wat te doen bij.....

http://www.liff.nl/index_cpath-77.html?gclid=CLCJ--DH6JcCFQWIlAodnhxxCw

LiFF Momenten

Crisis en calamiteiten
Drinkwater
Noodpakketten
Noodrantsoenen
Noodverlichting
Verzorging
Vluchten
Radio's / megafoons
Vuur maken
Saferoom / Schuilkamer
Brand
Hamsteren
Hartstilstand
Ongeval / Pech
Overstroming
Overval
Stroomuitval
Verdrinking
Vergiftiging
Vermissing
(Vogel)griep pandemie
Winterperikelen
Geef eens kado!
Opruiming

Sign of bigger quake... yellowstone... ( msnbc news )

Scientists eye swarm of Yellowstone quakes

Were the more than 250 tremors a sign of something bigger to come?
Yellowstone is an active volcanic and tectonic area, and small earthquakes happen frequently. But scientists say the spate of small quakes that shook up the area on Monday were unusual.


updated 9:25 p.m. ET Dec. 29, 2008
CHEYENNE, Wyo. - Yellowstone National Park was jostled by a host of small earthquakes for a third straight day Monday, and scientists watched closely to see whether the more than 250 tremors were a sign of something bigger to come.

Swarms of small earthquakes happen frequently in Yellowstone, but it's very unusual for so many earthquakes to happen over several days, said Robert Smith, a professor of geophysics at the University of Utah.

"They're certainly not normal," Smith said. "We haven't had earthquakes in this energy or extent in many years."

Story continues below ↓
--------------------------------------------------------------------------------
advertisement | your ad here

--------------------------------------------------------------------------------

Smith directs the Yellowstone Seismic Network, which operates seismic stations around the park. He said the quakes have ranged in strength from barely detectable to one of magnitude 3.8 that happened Saturday. A magnitude 4 quake is capable of producing moderate damage.

"This is an active volcanic and tectonic area, and these are the kinds of things we have to pay attention to," Smith said. "We might be seeing something precursory.

"Could it develop into a bigger fault or something related to hydrothermal activity? We don't know. That's what we're there to do, to monitor it for public safety."

The strongest of dozens of tremors Monday was a magnitude 3.3 quake shortly after noon. All the quakes were centered beneath the northwest end of Yellowstone Lake.

A park ranger based at the north end of the lake reported feeling nine quakes over a 24-hour period over the weekend, according to park spokeswoman Stacy Vallie. No damage was reported.

"There doesn't seem to be anything to be alarmed about," Vallie said.

Smith said it's difficult to say what might be causing the tremors. He pointed out that Yellowstone is the caldera of a volcano that last erupted 70,000 years ago.

He said Yellowstone remains very geologically active — and its famous geysers and hot springs are a reminder that a pool of magma still exists five to 10 miles underground.


Click for related content
‘Little Ice Age’ hastened fall of Aztecs, Incas
Did animals predict China's earthquake?
Cosmic Log: How animals gauge the weather


"That's just the surface manifestation of the enormous amount of heat that's being released through the system," he said.

Yellowstone has had significant earthquakes as well as minor ones in recent decades. In 1959, a magnitude 7.5 quake near Hebgen Lake just west of the park triggered a landslide that killed 28 people.

EMSC earthquake registration 30.12.2008

IRIS earthquake registration 30.12.2008

maandierenriem...

Maandierenriem
Uit SpiriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De Maan is het hemellichaam dat aan de nachthemel het duidelijkst zichtbaar is. De Maan domineert de nachthemel en is vele malen helderder dan welke planeet of ster ook. Overdag is er slechts één hemellichaam zichtbaar, namelijk de Zon. De nachthemel is veel interessanter, want het is dan dat we de planeten en de sterren kunnen waarnemen. De sterren vormen het uitgangspunt voor de dierenriem. De tekens zijn groepen sterren waartussen men bepaalde patronen kan ontdekken. Omdat 's nachts de sterren zichtbaar zijn is de nachthemel het eigenlijke studie-object van de astroloog. Gezien de dominante positie van de Maan aan die nachthemel ligt het zeer voor de hand om aan de Maan een belangrijke rol toe te kennen.
Inhoud [verbergen]
1 Ontwikkeling van de maandierenriem
2 De maan als (onderdrukt) vrouwelijk principe
3 De maandierenriem en de kalander
4 Artikel geschreven door


[bewerken] Ontwikkeling van de maandierenriem
De Maan staat uiteraard tegen de achtergrond van bepaalde sterren. De volgende dag staat hij tegen het decor van andere sterren. Dat gaat zo door totdat hij na 27 1/3 dag weer bij dezelfde sterren staat. De Maan neemt na 27 1/3 dag weer dezelfde positie in aan het firmament.


Stel je bent een astroloog zonder computer of tabellen, enkel afhankelijk van wat je waarneemt aan de hemel. Gesteld dat je een systeem wilt ontwikkelen, bijvoorbeeld een dierenriem aan de hand waarvan posities van planeten kunnen worden vastgelegd. Het ligt dan zeer voor de hand om als belangrijkste factor de heerser van de nachthemel te nemen, te weten de Maan. Ook is het logisch om te veronderstellen dat de Maan de ene nacht in teken A staat en de volgende nacht in teken B. Aangezien de Maan na 27 1/3 dag weer op zijn uitgangspositie terug is ontstaan er zo 27 Maantekens. Nu is er enig verschil tussen 27 1/3 en 27. Dat betekent dat de Maan niet precies 24 uur in een bepaald Maanteken staat. Om precies te zijn: de Maan staat 24 uur en 18 minuten in ieder Maanteken.


Zo ontstaat er een Maandierenriem. In India is de Maandierenriem de oudste dierenriem. Pas later heeft de Zonnedierenriem opgang gemaakt. De Maandierenriem werd ook gebruikt door Chinese, Babylonische, Arabische en zelfs Westerse astrologen.


Zij was van nut bij de analyse van de geboortehoroskoop, maar ook bij het bepalen van gunstige momenten. Zo is het volgens de traditie gunstig om wanneer de Maan in het ene teken staat een reis te maken, terwijl wanneer de Maan in een ander teken staat het goed is om te trouwen. In dit boek wordt de nadruk gelegd op het gebruik van de Maantekens voor de karakterastrologie en het inzicht krijgen in je spirituele pad.
[bewerken] De maan als (onderdrukt) vrouwelijk principe
De relatie tussen kerk en astrologie is in het Westen niet zonder problemen geweest. Zonne-astrologie ging nog net, maar Maanastrologie was verdacht. De Maan symboliseert namelijk een vrouwelijk principe. En dat vrouwelijke principe is verdacht in een patriarchale cultuur (patriarchaal wil zeggen dat de afstamming verloopt via de mannelijke lijn, een dergelijke cultuur wordt door mannelijke waarden en normen gedomineerd). We zijn het misschien vergeten, maar ooit was er sprake van een wereldwijde matriarchale cultuur (afstamming verloopt via de vrouwelijke lijn). Lang voor het begin van de jaartelling is deze cultuur door patriarchale veroveraars vernietigd. Recente archeologische vondsten wijzen erop dat bijvoorbeeld de Joden vroeger een vrouwelijke Godin hadden. Die Godin is vergeten. Haar cultus is uitgeroeid en de cultus van Jahweh, de mannelijke God is overgebleven. Ook in Griekenland was er vroeger sprake van een matriarchale cultuur. Op het eiland Samos zijn nog lange tijd rituelen in stand gebleven die daaraan herinnerden. Wat India betreft zijn er sterke aanwijzingen dat de Indusvalleicultuur die van 2500 voor Christus tot 1500 voor Christus India domineerde matriarchaal van karakter was.


In de patriarchale cultuur van de Middeleeuwen werd de Maan en de Maandierenriem geassocieerd met zwarte magie. Ene Giordano Bruno heeft als laatste een boek geschreven over de Westerse Maandierenriem. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen, want hij is in 1600 op de brandstapel beland. Dat was het laatste wat we van de Westerse Maandierenriem gehoord hebben (de auteur van dit boek woont overigens in de Brunostraat).


In India maakt astrologie deel uit van de religie. De positie van de astrologie is daar altijd vele malen sterker geweest dan in het Westen. Bovendien hecht men in India zeer aan oude tradities. Dat zijn dan ook de redenen geweest dat in India de Maandierenriem in stand is gebleven. Weliswaar is er nu ook in India sprake van een patriarchale cultuur en maakt men meer gebruik van de Zonnedierenriem, maar de Maandierenriem geldt nog steeds als een belangrijk tweede systeem.
[bewerken] De maandierenriem en de kalander
Momenteel is men in India overgegaan op de Westerse kalender. In die kalender hebben maanden een lengte die als voornaamste functie heeft om ze goed te laten passen in het Zonnejaar. Echter in de oorsponkelijke Indiase kalender hebben de maanden een lengte die duurt van de ene Nieuwe Maan tot de andere Nieuwe Maan. Halverwege zo'n maand valt de Volle Maan. Nu wordt zo'n maand genoemd naar het Maanteken waarin de Volle Maan valt. Wanneer de Volle Maan in de lente valt in het Maanteken Chitra noemen we de maand Chaitra. Nog steeds worden religieuze feestdagen vastgesteld aan de hand van die Maankalender. Dit gebeurt ook in Boeddhistische landen zoals Thailand.


Interessant is dat de kalender van de Kelten gebaseerd was op een soortgelijk systeem. Ook daar had men een kalender die uitging van echte Maanmaanden (de periode van de ene Nieuwe Maan naar de volgende Nieuwe Maan). Een Maanmaand duurt ongeveer 29 dagen, dat is enkele dagen langer dan de terugkeer van de Maan op het zelfde punt van de dierenriem. Een jaar duurt 12 maanden. Omdat 12 Maanmaanden minder dagen opleveren dan 365 of 366 wordt er eens in de ongeveer drie jaar een extra Maanmaand toegevoegd. Zo blijft het op echte Maanmaanden gebaseerde jaar in de pas lopen met het Zonnejaar.

Monday, December 29, 2008

Vroegere pausen maakten zich schuldig aan kapotmaken Pantheon gebouwen..


Pantheon
Pantheon

Van 27 tot 25 v. Chr. had Marcus Vipsanius Agrippa, die in 21 v. Chr. de schoonzoon werd van keizer Augustus, een rechthoekige tempel laten bouwen voor de keizer. De tempel was ook gewijd aan de god Mars en de godin Venus die speciaal met hem verbonden waren. Mars en Venus waren beschermgoden van het Julisch-Claudische huis.

Daarop duidt de symbolische vorm van de koepel als hemelgewelf met de ronde opening in het midden voor de zon.

Nadat dit gebouw tweemaal was afgebrand werd het gebouw de tweede keer herbouwd door keizer Hadrianus in 118 tot 125 n. Chr.. Het gebouw werd bekend als het Pantheon omdat Hadrianus het gebouw wijdde aan de zeven goden van de planeten.

In de loop der eeuwen werd het Pantheon beschadigd door overstromingen, aardbevingen en het toedoen van de mens. Elke keer is het weer gerestaureerd. In 356 liet keizer Constantius de vergulde bronzen dakpannen naar Constantinopel brengen en in 1632 gaf Paus Urbanus Barberini de opdracht om het bronzen plafondbeslag aan de portiek om te smelten om er kanonnen van te kunnen maken voor de Engelenburcht en het baldakijn van Bernini in de Sint-Pieter.

Het Pantheon is ontworpen als een rond gebouw met bij het begin vijf treden die de weg leidden naar de zeven meter hoge met brons beslagen porticus. Vooraan zijn er twintig monolithische granieten zuilen die stuk voor stuk 60 ton wegen met mooie Korinthische marmeren kapitelen die een schip vormen met twee zijbeuken. De voorste acht zuilen aan de voorkant van het Pantheon zijn van grijs gekleurd graniet, de andere twaalf zuilen van het Pantheon zijn van van roze gekleurd graniet.

De zijbeuken komen uit in twee nissen waarin de standbeelden van Augustus en Marcus Vispanius Agrippa stonden. Achter de twintig monolithische granieten zuilen met Korinthisch marmeren kapitelen bevindt zich de grote bronzen deur die toegang tot de tempel geeft. In de muren bevinden zich zeven nissen waarin oorspronkelijk godenbeelden stonden. Deze godenbeelden zijn in de loop der tijd vervangen door christelijke altaren en grafmonumenten. Hier tussenin staan de acht pijlers die ieder 6,2 meter dik zijn. Over deze acht pijlers is het gewicht van de prachtige koepel met in het midden de oculus gelijk verdeeld.

Het Pantheon is het grootste gebouw uit de oudheid dat in de stad Rome bewaard is gebleven en ook enigzins het enige antieke bouwwerk dat bewaard is gebleven in Rome. Het gebouw wordt gekenmerkt door zijn prachtige interieur maar ook zijn constructie en de enorme omvang van het prachtige bouwwerk. Het is een van de weinige gebouwen waar men let op het uiterlijk en het innerlijk van een bouwwerk.

Boven de cilindervormige ruimte verheft zich als een hemelgewelf het eigenaardigste deel van het bouwwerk namelijk de koepel die reusachtig is. Deze koepel met een diameter van 43,30 meter is de allergrootste koepel die zonder gewapend beton ooit is gemaakt. De prachtige koepel stelde een sterrenhemel voor, en de negen meter brede opening ook wel oculus genoemd, de zon.

Helaas is deze mooie sterrenhemel met de negen meter brede opening dat de zon moet voorstellen lelijk verknoeid door Paus Urbanus. De binnenkant is versierd met vijf concentrische rijen van elk 28 cassetten. Deze waren vroeger bekleed met platen van verguld brons. De vroeger vergulde bronzen cassetten worden naar het oculus steeds kleiner.

Het Pantheon heeft erg lang een zeer belangrijke rol in de architectuur over de hele wereld gespeeld. Veel mensen over de hele wereld waaronder veel kunstenaars hebben zich laten inspireren door niet alleen de mooie constructie maar ook het prachtige interieur en de enorme omvang, kortom door de ongelofelijke schoonheid van het Pantheon.

De Pantheon gebouwen werden in de loop der tijd wereldwijd gebouwd om als natuurlijke klok te dienen om zo de tijd weer te geven in de dag de maand het jaar en de zon en maancyclus.

In de loop der eeuwen heen is meer en meer zeer belangrijke informatie omtrent de daadwerkelijke tijdsbestekken weggehaald en vernield en werden de pantheon gebouwen toegeeigend door religeuze instellingen wereldwijd en werd de oorspronkelijke functie van deze gebouwen ten zeerste onderschat.

Ook stelde de Paus gregorius in het verleden wereldwijd een jaartelling in die gericht was op het meer kunnen innen van belastingen.

De wereld zal de komende maanden aan den lijve ondervinden dat met name deze pausen zich groots hebben schuldig gemaakt aan het kapotmaken maar vooral het verdoezelen van gebouwen als Pantheon welke zeer grote waarde zouden kunnen hebben bij het ECHTE gebruik van jaartellingen en het dagelijks bijhouden van deze lichtwaarnemingen welke door obelisken op pleinen werden ondersteund om zo de exacte uren, dagen, weken en maanden zowel jaren bij te houden,

vergeten werd dat Plaatsen zoals het " heilige" rome niet meer zo heilig zijn als we kijken dat de bacterie hier reeds voortvluchtig is en de rampen die voorspeld zijn aanstaande zijn.

Rome is dus niet meer gezind bij de Goden dat is overduidelijk...

het grootschalige plunderen en opzettelijk kapotmaken van deze gebouwen geeft de verwoordingen met name uit de Bijbel en Koraan overduidelijk weer dat de "duivel" zich zou verschansen in de kerken.....

overduidelijk is dat een gehele bevoling rond het middelandse zeegebied de dood in zal worden gejaagd door hun eigen religies vooraf wetende dat waarheid maar op een ding is gebasseerd namelijk ; MA at...

door de gebouwen wereldwijd in de vorm van de sleutel te bouwen gericht op de zon en maan kon tijd berekend worden, de lichtstralen die door de ronde gaten schenen zouden de exacte tijd moeten weergeven door de weerkaatsing van met name het vele brons in de pantheon gebouwen wat toen de zon weerkaatste.

Ook deze lichtrondingen zijn dichtgemetseld door met name verschillende pausen om onverklaarbare redenen.

meer informatie omtrent deze pantheon gebouwen vind u op de websites onder andere van deze blogs.

www.ge-di-christi-re.com

universele waarheid............

Embassadorion group

Winterweer eist veel levens in Roemenie.. ( telegraaf)

Winterweer Roemenië eist levens


BOEKAREST - Het strenge winterweer in Roemenië is zeker zeven mensen fataal geworden. Op sommige plaatsen vriest het 25 graden.In de hoofdstad Boekarest vroren de afgelopen nacht twee daklozen dood. Vijf mensen stierven bij de havenstad Costanza aan de Zwarte Zee. Vier daarvan waren dakloos. Zij sliepen in onverwarmde ruimtes. Een ander slachtoffer was een dronken vrouw die dood vroor in haar tuin

Schade word opgemaakt in rampgebieden Maleisie en Papua New Guinea.. ( de morgen.be)

Schade aardverschuivingen Maleisië en Papoea-Nieuw-Guinea kunnen langzaam opgemaakt worden.

Deze residentiële wijk in Kuala Lumpur in Maleisië werd getroffen.
grote aardverschuivingen door slagregens in Papoea-Nieuw-Guinea en Maleisië die de afgelopen maand zeker aan veertien mensen het leven hebben gekost. Dat hebben Australische hulpverleners en de regering van Maleisië gezegd.

Hevige slagregens in de Papoea-Nieuw-Guinese provincie Oostelijke Hooglanden leidden tot een aardverschuiving die onderkomens van mijners in de buurt van een goudmijn bedolven. Zeker tien mensen kwamen om het leven. Drie mensen konden uit de modderlaag worden gered.

Het is nog niet bekend gemaakt of er meer doden en of gewonden zijn.

In Maleisië eiste een aardverschuiving aan de rand van de hoofdstad Kuala Lumpur vier levens. Eén persoon is nog steeds vermist. Duizenden bewoners van het gebied moeten worden geëvacueerd omdat de modder de toegangswegen heeft afgesneden. Veel huizen raakten bedolven onder de modderlawines. (novum/ap/jv)

Wetenschappers voorspellen nogmeer grote Tsunamie.s.. ( de morgen.be)

"Sumatra wordt verwoest door tsunami"
De meeste bewoners van de westkust van Sumatra krijgen nog een keer te maken met een verwoestende aardbeving. Dat hebben wetenschappers voorspeld.

De wetenschappers onderzochten alle aardbevingen in de regio sinds 1350. Op basis van dat onderzoek voorspellen zij dat er binnen de eerstvolgende decennia een natuurramp valt te verwachten die vergelijkbaar is met de tsunami van 26 december 2004.

Het onderzoek is gepubliceerd in de laatste uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift Science en werd uitgevoerd door onderzoekers van de California Institute of Technology. (anp/mvl)

Klein maandoverzicht december 2008... ( de morgen.be)

29/12/08 14u35 Acht mensen vermist na lawine in Canada
In het westen van Canada worden vanochtend acht mensen vermist na een sneeuwlawine gisteren. Het gaat om een groep van zeven wandelaars en een persoon die hen ter hulp wilde snellen, meldt de Canadese politie.

Twee lawines
De zevenkoppige ...
29/12/08 13u50 Natuurrampen kosten 140 miljard euro
De talrijke natuurrampen hebben 2008 tot een van de ergste jaren sinds een eeuw gemaakt. Wereldwijd zouden die rampen, onder andere orkanen en aardbevingen, dit jaar meer dan 220.000 slachtoffers geëist hebben. De schade aan de volledige ...

--------------------------------------------------------------------------------
26/12/08 17u07 Koraalrif herstelt goed na tsunami
De koraalriffen bij de Indonesische provincie Atjeh herstellen zich voorspoedig na de verwoesting die de tsunami van 2004 heeft aangericht. Dat melden wetenschappers vier jaar na de tsunami.

Zware aardbeving
De tsunami volgde op een zware ...
26/12/08 07u46 Vandaag vierde verjaardag Tsunami
In Indonesië is vrijdag de tsunami herdacht die vier jaar geleden ongeveer 168.000 levens eiste op het eiland Sumatra. Duizenden mensen kwamen bijeen voor een ceremonie in de kustplaats Meulaboh in Atjeh, de Sumatraanse provincie die door ...

--------------------------------------------------------------------------------
25/12/08 08u59 Aardbeving van 6,2 in het zuiden van de Filipijnen
Het zuiden van de Filipijnen is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Dat meldt het United States Geological Survey (USGS).

De aardbeving gebeurde om 04.20 uur Belgische tijd. Het epicentrum lag ...
23/12/08 13u29 China verontschuldigt zich niet tegen nabestaanden aardbeving
De ouders van schoolkinderen die bij de zware aardbeving van mei in de Chinese provincie Sichuan om het leven kwamen, krijgen geen smartengeld en ook geen officiële spijtbetuiging. Een vertegenwoordiger van de getroffen ouders heeft gezegd ...

--------------------------------------------------------------------------------
21/12/08 19u40 Lawines sleuren drie Duitse skiërs mee in Oostenrijk
In Oostenrijk zijn drie Duitse skiërs om het leven gekomen toen ze door lawines werden meegesleurd.

Groot risico
Een eerste ongeval kostte een 49-jarige man het leven. Hij was alleen gaan skiën in het Venedigergebergte in het ...
18/12/08 18u30 "2008 echt rampjaar"
Het jaar 2008 was een van de ernstigste rampjaren uit de recente geschiedenis. Die conclusie trekt de Zwitserse herverzekeringsmaatschappij Swiss Re. Rampen kostten in het bijna voorbije jaar aan meer dan 238.000 mensen het leven ...

--------------------------------------------------------------------------------
16/12/08 13u33 Veel vraagtekens bij tsunamihulp
Het is niet goed na te gaan of de financiële hulp na de tsunami in 2004 op de juiste plek is terechtgekomen is en wat het resultaat ervan precies is. Dat komt omdat er geen volledige en betrouwbare informatie is over de beschikbaar gestelde ...
12/12/08 11u06 "Sumatra wordt verwoest door tsunami"
De meeste bewoners van de westkust van Sumatra krijgen nog een keer te maken met een verwoestende aardbeving. Dat hebben wetenschappers voorspeld.

De wetenschappers onderzochten alle aardbevingen in de regio sinds 1350. Op basis van dat ...

--------------------------------------------------------------------------------
11/12/08 21u49 Seismologen voorspellen nog een tsunami in Indische Oceaan
De landen rond de Golf van Bengalen krijgen binnen de eerstvolgende decennia nog een keer te maken met een verwoestende aardbeving en een tsunami die vergelijkbaar is met de van 26 december 2004. Dat hebben wetenschappers voorspeld nadat ze alle ...
06/12/08 17u10 Aardverschuivingen Maleisië en Papoea-Nieuw-Guinea
Aardverschuivingen in Papoea-Nieuw-Guinea en Maleisië hebben de afgelopen dagen zeker veertien levens geëist. Dat hebben Australische hulpverleners en de regering van Maleisië gezegd.

Hevige regens in de Papoea-Nieuw-Guinese ...

--------------------------------------------------------------------------------
06/12/08 16u11 Krachtige aardbeving treft Oost-Timor
Een krachtige aardbeving heeft de kust van Oost-Timor vandaag getroffen. Gebouwen schudden op hun grondvesten en bewoners renden gillend de straten op. Dat hebben geologen en getuigen gezegd.

Geen gevaar tsunami
De beving had een magnitude van ...
06/12/08 08u16 Doden en vermisten na aardverschuiving in Maleisië
Vier mensen kwamen om het leven en acht anderen zijn vermist na een aardverschuiving vanochtend vroeg in een Maleisische woonwijk. Volgens de politie raakten 14 bungalows bedolven.

Reddingsoperaties en zoekacties met 160 betrokkenen zijn aan de ...

120 of 140 miljard euro schade... ( zie Nederlandse persberichten 20 miljard verschill.... waarheid of.. ) ( de morgen.be)

Natuurrampen kosten 140 miljard euro

De talrijke natuurrampen hebben 2008 tot een van de ergste jaren sinds een eeuw gemaakt. Wereldwijd zouden die rampen, onder andere orkanen en aardbevingen, dit jaar meer dan 220.000 slachtoffers geëist hebben. De schade aan de volledige economie bedraagt ongeveer 140 miljard euro. Dat zegt Münchener Rück, een van 's werelds grootste herverzekeraars.

Daarmee zet de trend van almaar vaker voorkomende natuurrampen zich door. En ook de schade neemt toe, want kustgebieden en andere dichtbevolkte regio's worden het vaakst getroffen.

Vierde duurste jaar
In 2008 steeg de verzekerde schade met 50 procent in vergelijking met vorig jaar, tot 45 miljard dollar. Zo wordt 2008 een van de ergste jaren sinds het begin van de vorige eeuw. Enkel 1995 (aardbeving in het Japanse Kobe), 2004 (de tsunami) en 2005 (de vele orkanen), maakten nog meer slachtoffers en schade.

Cycloon, aardbeving en orkaan Ike
Tot de ergste rampen dit jaar behoorden onder andere de cycloon Nargis in Myanmar in mei, die officieel 85.000 mensen doodde. Nog steeds zijn daar meer dan 50.000 mensen vermist. In dezelfde maand stierven door een aardbeving de Chinese provincie Sichuan 70.000 mensen. Bijna vijf miljoen mensen werden dakloos. De grootste verzekerde schade, van ongeveer 30 miljard dollar, richtte de orkaan Ike in september aan.

De Münchener Rück is van dichtbij bij alle grote schade-eisen betrokken. De maatschappij werkt samen met verzekeringen in 150 landen en stelt specialisten uit talrijke disciplines te werk. Die berekenen welke risico's verzekeraars aankunnen en waar nieuwe gevaren ontstaan, bijvoorbeeld door het broeikaseffect. (belga/edp)

Nieuwe studie: "50% meer kans op kanker door gsm" ( de morgen.be)

Nieuwe studie: "50% meer kans op kanker door gsm"

Uit de eerste resultaten van het grootste onderzoek naar gsm-straling ooit, blijkt dat mensen die frequent bellen met een gsm tot vijftig procent meer kans hebben op kanker. Het gaat om een onderzoek van Interphone waarbij wetenschappers gegevens van 6.400 tumoren van mensen uit dertien landen vergelijken.

Eerste conclusies
Het gaat nog maar om de eerste conclusies van het onderzoek, die naar voor kwamen bij het Israëlische luik van de studie. Een analyse bij mensen die al meer dan tien jaar bellen met een gsm in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland toont een verhoogde kans op kanker van 40 procent. Er was nog geen duidelijk verhoogd risico waar te nemen bij mensen die nog geen tien jaar met een gsm bellen, meldt het Amerikaanse tijdschrift Popular Science.

Grootschalig
Het gaat om het eerste grootschalige onderzoek over het onderwerp. Voorgaande studies waren namelijk niet representatief omdat ze te weinig mensen onderzochten. Bovendien keken ze vaak naar de resultaten op een termijn van een paar jaar, terwijl een hersentumor tien jaar nodig heeft om te groeien, zegt David Carpenter van de universiteit van Albany. Hoe de straling van mobiele telefoons kanker veroorzaakt, is wel nog niet duidelijk. De straling is namelijk te zwak om cellen direct te beschadigen, maar sommige wetenschappers geloven dat de straling wel een indirect effect heeft.

Volledige studie
De volledige resultaten van de studie worden begin 2009 bekendgemaakt. (sam)

GSM wel degelijk gevaarlijk voor gezondheid... ( de morgen.be)

Gsm op nachtkastje verstoort slaap

Wie zijn gsm op het nachtkastje legt, kan tot een uur essentiële slaap verliezen. Dat blijkt uit een Europees onderzoek.

Onderzoekers ontdekten dat een groep mannen en vrouwen die werden blootgesteld aan straling er een pak langer over deed om in slaap te vallen. Ze sliepen ook minder diep.

Volgens de experten houdt de gsm-straling ons alertheidsniveau te hoog. De effecten zijn er ook 's ochtends nog. Een deel van de proefpersonen had last van hoofdpijn en voelde zich depressief. (belga/tdb)
21/01/08 07u28

Ressessie??????? ( telegraaf)

Sprookjespark De Efteling en ijsbaan Fevoland druk bezocht

Te druk bij de Winterefteling

NieuwsKAATSHEUVEL - De Efteling roept bezoekers op om een andere dag langs te komen wegens de grote drukte. Sinds de kerstvakantie loopt het storm, aldus een woordvoerder van het pretpark maandag. Hij spreekt van een uitzonderlijke situatie.De parkeerplaats is met vijfduizend auto's helemaal vol waardoor bezoekers hun wagen in de omliggende straten moeten parkeren. Ook is een file ontstaan in de richting van Kaatsheuvel.

Iedere kerstvakantie verandert het pretpark in een Winter Efteling met ijsbanen en kerstkraampjes. Het winters vertier valt, met uitzondering van nieuwjaarsdag, nog elk weekeinde van januari te bezoeken.

Internetstoringen ... ( zie uitleg uitval systemen voorbode pole shift.. www.ge-di-christi-re.com)

XS4All scoort het best ( bron rtl)

Vaak problemen met internetverbinding

Internetters hebben nog vaak last van storingen of ruzie met de provider. Dat meldt de Consumentenbond.


Monitor

In de maanden augustus en september had 39% van de internetters last van een storing of een administratief probleem, zo blijkt uit een 'monitor' van de Consumentenbond. Telfort en Ziggo kwamen daar het slechtst uit; meer dan de helft van de klanten kampte met minstens één storing.

TelefonieXS4All

scoort op bijna alle vlakken hoger dan gemiddeld en is daarmee de beste provider. Alleen bij de prijs-kwaliteitverhouding en telefonie scoort het bedrijf niet beter. Bij het onderdeel telefonie scoort Online het slechtst, met een hoger dan gemiddeld aantal storingen.

Niet luisteren naar klimaat is "hoge prijs betalen" ( nos)


Rampen: 220.000 doden en 120 miljard schade 29-12-08
Het jaar 2008 is wat natuurrampen betreft een van de vernietigendste jaren tot nu toe uit de geschiedenis van de mensheid geweest. Dat zegt het Duitse herverzekeringsbedrijf Munich Re.

Er waren minder rampen dan in 2007, maar de catastrofes waren wel dodelijker en verwoestender. Er kwamen dit jaar minstens 220.000 mensen door natuurgeweld om het leven.

Tsunami
Daarmee komt 2008 in de buurt van rampjaar 2004. In dat jaar kwamen, onder meer door de tsunami, 235.000 mensen door natuurrampen om het leven.

Dit jaar was de ergste ramp de orkaan Nargis: er vielen in Birma 85.000 doden. Ook de aardbeving in China eiste veel levens: ongeveer 70.000. Nog steeds worden 18.000 mensen vermist na de aardbeving.

Schade
Ook de financiële gevolgen waren erg groot, natuurrampen hebben meer dan 120 miljard euro aan schade aangericht.

Alleen het jaar 2005 komt daar bovenuit, toen de orkaan Katrina in de Verenigde Staten voor 167 miljard euro aan schade aanrichtte.

'Akkoord dringend nodig'
Herverzekeraar Munich Re zegt dat veel rampen verband houden met de klimaatverandering en dat een wereldwijd klimaatakkoord dringend nodig is.


Volgend jaar moet in Kopenhagen een opvolger van het Kyoto protocol rond zijn. Recent spraken de landen van de EU af de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met 20 procent terug te dringen, vergeleken met 1990.

Bodem West Friesland blijft razendsnel dalen... ( zie uitleg www.ge-di-christi-re.com inklappen ondergrondse blackholes..)

Bodem Noordwest Friesland blijft dalen

bron; (Novum) - De bodem in de omgeving van Franeker blijft dalen, ondanks het stopzetten van de gaswinning in het gebied. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken wordt de daling veroorzaakt door een poreuze steenlaag die na de gaswinning verder 'doorbuigt'.
De gaswinning in Noordoost- Friesland werd enkele maanden geleden stopgezet. Deze zomer bleek dat de bodem in de omgeving sneller daalde dan verwacht. Door de werkzaamheden verzakte de bodem volgens de provincie Friesland tot 33 centimeter. In het centrum van Franeker betrof de daling veertien centimeter. De maximaal toegestane daling was vastgesteld op twaalf centimeter.

Volgens de woordvoerder van het ministerie is onzeker of de daling door blijft zetten. "We houden de vinger aan de pols." Bij een eventuele nieuwe vergunning om gas te winnen speelt de bodemdaling wel mee. Een dergelijke vergunning is volgens de woordvoerder nog niet ingediend.

TERUGBLIK 2008


Een veel bewogen jaar waar keiharde waarheid werkelijk werd,

Zoals al beschreven stond in August 2005 van deze blog zijn wereldwijd zeer grote problemen gaande, mensen die niet wilden luisteren werden keihard op feiten gedrukt en werden aan den lijve ondervonden van de dingen die wij reeds in 2005 voorspeld hebben.

Een veel bewogen jaar waarin veel gebeurd is en veel mensen een stukje waarheid heeft doen tonen die niet altijd leuk is en was, mensen schrikken veelal als ze een stukje echte nieuwsberichten ondervinden die door de normale media NIET wegens economische belangen naar buiten word gebracht.

Lang was gewaarschuwd en lang werd vermeld over de dingen die ons te wachten staan de komende maanden, het opdelen van ons Nederlandin twee delen, het opbreken van het Europese continent in vele vele eilanden, de Oost flank van Afrika welke VOLLEDIG weg zal zakken, Rusland wat grotendeels wegzakt de grond in, Grote delen van China die zullen gaan verdwijnen, Superstormen die zich reeds aan het voltrekken zijn wereldwijd zullen extreem veel schade gaan brengen aan ons menselijk ras en ons een les meegegeven aan hen die het hebben willen geloven.

Ook dit afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat zodra je mensen een stuk echte waarheid toont ze je laten stikken en laten vallen als een baksteen puur omdat ze echte waarheid niet onder ogen hebben durven komen en zich verschuilen achter een veilige" muur" van woorden zoals kiezen voor religie of geloofsovertuiging.

Dit komende jaar 2009 zal niet in het teken staan van waarschuwen meer omdat ook deze blog zijn einde naderd, het jaar 2009 zal te boek in gaan als jaar van wedergeboorte van vernieuwing maar ook vooral voor het leren van de les uit ons verleden, overheden zullen grootschalig voor gerechten gegooid worden voor het grootschalig achterhouden van zeer belangrijke informatieover krachten die wij als mens niet en nooit hebben kunnen beheersen of enige invloed op hebbben kunnen hebben.

Afgelopen jaar werd duidelijk dat waarschuwingen die we afgegeven hebben niet voor niets zijn geweest en dat inderdaad de gebieden die we aangaven te maken hebben gekregen met de dingen die we voorspeld hebben en aan hebben zien komen, de blog zoals deze heeft daar een groot deel aan bij gedragen.

Vaak heb ik gesmeekt en gevraagd aan boven deze mensheid nog een kans te geven om alsnog met zijn allen een nieuwe doorstart te mogen creeren omdat IK vind dat ieder levend wezen mens of dier hier recht op heeft te overleven.

De keus van veel mensen je te laten stikken omdat je waarheid toont is ook mij niet in de koude kleren gaan zitten, ook mij heeft dit aangegrepen dat mensen waar je juist van had verwacht dat ze dit niet deden juist die mensen je laten stikken.

In dit leven staan we er niet alleen voor watn ik merk nu dat een zeer zware selectie in je vriendenkring gecreerd word door tijd, tijd heelt wonden tijd leert ervaringen delen, tijd leert houden van, ook dat heb ik in dit jaar weer mogen ervaren dat er ook lieve mensen zijn die wel goede intenties hebben en die wel te vertrouwen zijn.

Mijn grote dank gaat dan ook uit naar de tijd die ik heb mogen doormaken met JP iemanddie mij de wereld weer van zijn mooie zijde liet zien en ervoor heeft gezorgd dat ik weer ben gaan vechten dingen te bereiken in mijn leven.

Een jaar wat zich afsluit als meeste natuurrampen ooit is weer voorbij, een grote toename van dissasters en haar krachten ervan waren ernstig onderschat door overheden maar vooral door de eigen mensen want wees eerlijk hoe blind moet je nog zijn de dingen te ontkennen die wij reeds lange tijd op deze blogs bij hebben gehouden.

Het zijn zeer belangrijke databanken geworden die de wedergeboorte der aarde aanduiden de komende maanden, de windstromingen flora en faune zijn onze inspiratielessen geweest waarin we inspiratie hebben mogen en kunnen vinden omtrent het voornamelijkste van onze voorspellingen namelijk het tijdsbestek waarin alles zal gaan plaatsvinden.


Een terugblik op 2008 is simpel te maken door middel van terug kijken in deze blog waarin overduidelijk zichtbaar worden bewijsbaar is geworden dat de poleshift nu zeer snel op stapel staat.

De creatie van drie nieuwe polen zullen zich dan ook zeer snel voltrekken.

Hetgeen ik zou willen meegeven is namelijk het volgende, we kunnen individu zijn wat we willen, ons af willen sluiten van alles en iedereen is onmogelijk omdat we met zijn allen een behoren te zijn, de bakker is nodig zijn brood te verdelen, de loodgieter nodig de leidingen te plaatsen om ons allen te zien van nieuwe leidingwatersystemen, bruggenbouwers zullen nodig zijn nieuwe bouwwerken te gaan voltrekken na de wedergeboorte, want een ding is zeker de wedergeboorte zoals voorspeld in MAya inca farao en Azteken kalenders in samenspel met visie van Einstein en Nostradames hebben wel degelijk te maken gehad met zeer grote paranormale ingeven die niets te maken hebben gehad met enige vorm van religie want zeg nou zelf STEL DAT .. een God zou bestaan.

Zou HIj het dan goedkeuren wat nu gaande zou zijn op deze aarde.. NO WAY.. waar twee vechten om een been zal de derde ermee heen gaan Israel en Palestina zullen verzwolgen worden door de aarde zo ook grote Steden als Rome zullen terug geschonken worden aan moeder aarde.

Nee lieve mensen tijd van waarschuwen is voorbij, de tijd van volbrenging zal aanbreken in 2009 wanthet jaar nul zoals voorspeld is in maya inca farao en azteken zal exact volgens grootsplan zoals eerder aangegeven hier op de blog een einde maken aan groot geweld hier op aarde maar tegelijkertijd de nieuwe creatie zijn van een nieuwe aarde waarin GEEN plaats meer is voor grote leugenaars zoals Bush en Mugabe die hun eigen volk voorliegen om zelf hier beter uit te komen, een ding is zeker ook zij zullen deze pole shift niet gaan overleven.

de waarschuwing is dus bij deze keihard gegeven en ook ik draai mijn hand er niet meer voor om te zeggen en te spreken over datgeen wat waarheid is, een ieder die dit durft te ontkennen is de grootste blinde de grootste kreupele de grootste dove hier ooit geleefd op aarde.

Natuur begrijpen vergt zeer grote kennis over flora fauna maar vooral gedrag van levensvormen, natuur is weten begrijpen welke manier en welke wijze van groeien ze gebruikt maar ook vooral welke KRACHTEN ze zal gebruiken ons als menselijk aantal zeer drastisch terug te willen dringen door middel van immense natuurrampen en extreem grote uitbraken van pandemien wereld wijd.

Natuur is manipulatie maar natuur is vooral WETEN dat zodra links iets gebeurd je JUIST rechts in de gaten moet houden, natuur is voorspelbaar geworden en zeker tot op de seconde meetbaar geworden echter vergt een grote verandering van menselijk denken veel moeite en blaam de komende maanden, want wat wij jammer vinden is dat hoeveel wij ook hebben mogen waarschuwen pers en media niet doorheeft samen met een gehele mensheid wat de daadwerkelijke tijdsklok is waarin wij ons bevinden, de salto die voorhanden is van onze aarde van 370 graden gedurende 5 a 6 dagen shiften zal genoeg zijn voor een klein groepje mensen te schuilen op die plaatsen die reeds eerder aangeven zijn.

Zoals de Zuid Afrikanen zingen in hun musicals; the lucky weather wil be your key.. laat een ding duidelijk zijn, ook het West land van Nederland staat op punt grotendeels te verdwijnen echter de keus van overheden groots informatie achter te houden zal ook voor hen de grote prijs betaald worden omdat ook zij zelf in het gebied wonen wat op punt staat te verdwijnen.

In geen van alle klimaatvisies is rekening gehouden met pole shifts of zeer snelle veranderingen in klimaatzones zoals reeds 5 maal eerder is gebeurd.

Ik vraag dan ook via deze aan u als mens, houd alles goed in de gaten, de dierenwereld zal u wijzen, flora en fauna hebben u onderwezen wat komen gaat.


wees eerlijk en kijk met oprechte ogen naar hetgeen wat komen gaat, waarheid is mischien hard maar voor diegene die zullen WETEN kan er wel eens een erg mooie periode aan komen van duizenden jaren vrede en harmoney.

waarheid is durven toegeven dat natuur grootser is dan menig mens ooit heeft kunnen handelen, wel heeft KUNNEN leren begrijpen door de jaren heen echter de vraag hoeveel mensen dit willen restniet alleen mij maar ook de mensen naast mij die het bijhouden van deze blogs vergemakkelijkt hebben.

Te mogen weten hoe natuur te werk gaat vergt veel geduld maar vooral tijd vrij maken voor die dingen te WILLEN leren die je door waren gegeven om ze dan door te mogen geven zoals het bedoeld is, het WILLEN delen van informatie en het WILLEN leren delen van kennis omdat de kennis reeds voorhanden is geen mens meer te hoeven laten sterven aan ziektes of een tekort een drinkwater of voedingsmiddel, de kwestie van wilskracht van een gehele mensheid zal op de proef worden gesteld het volgende jaar.

WAT LAAT U TOE... welke weg slaat u in..?


Ik wens een ieder een vooral eerlijke liefdevolle jaarwisseling toe.

Ik was die alpha EN die omega voor u samen met Robert, waarheid is hard te moeten erkennen dat juis die personen het waren waar niemand maar dan ook niemand dit van verwacht zou hebben zo was het plan en zo zal het volbracht worden.


Mssg t moonwalker rjr.

Rxmy2t9 ;-)

your welcome....

whe are the Alpha and the Omega, whe are mothers of our nations, the prommisses lands wil created soon..

paradise is coming soon ;-)

voor juist die mensen die ons het hard hebben uitgelachen zal de klap des te harder aankomen. de waarschuwing is simpel geweest maar keihard.Vriendelijke groet,

Rene van den Brink

Nijlpaarden Congo massaal afgeslacht.. ( de morgen.be)


Rebellen slachtten alle nijlpaarden in Oost-Congo af"

Taferelen als deze zullen zeldzaam worden in Oost-Congo. Rebellen slachtten er bijna alle nijlpaarden af.

De nijlpaardpopulatie in het Congolese Virungapark is met uitsterven bedreigd. De voorbije twee maanden werden de dieren massaal afgeslacht voor hun vlees, meldt een lokale NGO op de VN-radiozender Okapi.

Slachtpartijen
"Sinds vorige week hebben we geen enkel nijlpaard meer gespot", zegt Bantu Lukambo, directeur van de vereniging 'Innovation pour le développement et la protection de l'environnement' (IDPE). Hij beweert dat de Maï-Maï-strijders en de hutu-rebellen de daders van de slachtpartijen zijn.

Dagelijks dode 10 nijlpaarden
Volgens Lukambo hebben Maï-Maï-strijders van de Pareco-beweging sinds november dagelijks gemiddeld tien nijlpaarden vermoord. "De slachting van nijlpaarden in deze contreien is verergerd op het moment dat het Congolese leger zich terugtrok tijdens de confrontatie met de rebellen van Nkunda", zegt hij op radio Okapi.

Nijlpaardvlees ruilen voor wapens
"Op het terrein zien we dat er vaak nijlpaardvlees wordt geruild met militaire spullen", zei de directeur van het IDPE nog. Een woordvoerder van Pareco heeft ondertussen alle betrokkenheid van hun strijders bij het bloedbad ontkend.

Van 30.000 naar 1.000
De vijandelijkheden die sinds eind augustus zijn opgelaaid in het oosten van Congo, situeren zich vooral in het hart van het Virungapark, waar onder andere berggorilla's en nijlpaarden leven.
"Het aantal nijlpaarden in Virunga was in tien jaar tijd al gedaald van dertigduizend naar duizend exemplaren", aldus de Congolese minister van Milieu, José Endundo Bononge. (belga/adb)

Nieuwe Ebolauitbraak Congo ( de morgen.be)Nieuwe ebola-epidemie in Congo eist negen levens

In Centraal-Congo is een nieuwe epidemie van het ebolavirus uitgebroken. Het virus eiste tot nu toe al negen levens. Er is sprake van 21 zieken, zo meldt radio Okapi, het radiostation van de VN-missie in Congo, vandaag op basis van uitspraken van de Congolese minister van Volksgezondheid Augustin Mopipi.

Uiterst besmettelijk
De epidemie manifesteerde zich in Kampongo op een zestigtal kilometer van Mueka in de provincie West-Kasaï. Het uiterst besmettelijke virus, dodelijk in 50 tot 90 procent van de gevallen, dook in het verleden al driemaal op in Congo. In 1976 eiste het virus 500 mensenlevens. In 1995 vielen 245 doden. In 2007 werden 26 gevallen van ebola geregistreerd in West-Kasaï. Door verschillende epidemies samen (ebola, malaria, dysenterie, tyfus) was er sprake van 187 slachtoffers. (belga/ep)
25/12/08 13u57

Meer nieuws zwaar noodweer en vloedgolven Spaanse kusten..( de morgen.be)


Slechtste weer in meer dan vijftig jaar aan Costa Brava


Wie de kerstvakantie aangenaam dacht door te brengen aan de Spaanse oostkust, is er aan voor de moeite. Zeker vier mensen zijn dit weekeinde om het leven gekomen door storm, regen en sneeuw in het oosten van Spanje. De burgemeester van het vakantieoord Blanes, Josep Trias, repte van het slechtste weer sinds de jaren vijftig, aldus de Catalaanse krant El Periodico.

Aan de Costa Brava bereikten de golven in het weekeinde een hoogte van 6 meter. In de Baai van Rosas werden zelfs golven van 8 meter hoogte gemeten.

Verdronken
In Gandia bij Valencia verdronk een wandelaar, nadat hij door een golf in de zee was gesleurd. Aan de kust van Barcelona kwamen een duiker en een beveiligingsfunctionaris om in de golven. In El Prat de Llobregat werd een auto met twee inzittenden door de golven in de zee gesleurd. Een van hen wist uit het water te komen. De andere inzittende verdronk.

Door het noodweer is grote schade ontstaan aan vissersschepen en andere vaartuigen in plaatsen als Blanes, Portbou, Lloret de Mar en Llancà. (anp/mvl

Spaanse kusten getroffen door huizen hoge golven ( rtlnieuws)

Huizenhoge golven in Baai van Rosas

Vier doden door noodweer in Spanje

Noodweer in het oosten van Spanje heeft aan zeker vier mensen het leven gekost.


Barcelona

In Gandia bij Valencia verdronk een wandelaar, nadat hij door een golf in zee was gesleurd. Aan de kust van Barcelona kwamen een duiker en een beveiliger om in de golven.

Verdronken

In El Prat de Llobregat werd een auto met twee inzittenden door de golven in zee gesleurd. Een van hen wist uit het water te komen. De andere inzittende verdronk.

Costa Brava

Aan de Costa Brava bereikten de golven in het weekeinde een hoogte van 6 meter. In de Baai van Rosas werden zelfs golven van 8 meter hoogte gemeten. Door het noodweer is grote schade ontstaan aan vissersschepen en andere vaartuigen in plaatsen als Blanes, Portbou, Lloret de Mar en Llancà.

Meer nieuws is hierover nog niet bekend.

Afganistan getroffen door hevige aardbeving ( emcs seismo)

Magnitude mb 5.8
Region HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN

Date time 2008-12-29 at 03:37:40.3 UTC
Location 36.49 N ; 71.07 E
Depth 154 km
Distances 199 km E Qunduz (pop 161,902 ; local time 08:07 2008-12-29)
46 km SE Jurm (pop 12,106 ; local time 08:07 2008-12-29)
More seismicity information (Moment tensors, phases pickings, etc.)
Maps:

Global view Regional view Local view

References for tectonic plate boundaries:
Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries,
Geochemistry Geophysics Geosystems, 4(3), 1027.

Cholera grijpt om zich heen in Zimbabwe ( nos)

Steeds meer cholera-doden Zimbabwe


Het dodental van de cholera-epidemie in Zimbabwe is gestegen tot 1518.Dat blijkt uit officiële cijfers van de regering van Zimbabwe. Meer dan 26.000 Zimbabwanen zijn besmet. Vooral zwaar getroffen is de hoofdstad Harare.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bezorgd dat zoveel geïnfecteerde mensen sterven. Het sterftecijfer ligt op 5,7% terwijl 1% gewoon is bij een epidemie van cholera. In Zimbabwe spelen slechte hygiëne en de vele regen een grote rol.

De WHO is ook bezorgd over verspreiding van de ziekte in de buurlanden Botswana en Zuid-Afrika. Daar zijn ook al mensen besmet geraakt.

Doden door sneeuwlawines VS ( msn.com)

Doden door sneeuwlawines in VS

(Novum/AP) - Twee Amerikaanse bestuurders van sneeuwscooters zijn zaterdag in de staat Colorado door lawines verrast en om het leven gekomen. Twee anderen wisten te ontkomen. Dat heeft de sheriff van Grant County bekendgemaakt. Een skiër in Wyoming vond eveneens de dood.

Vier inwoners van Colorado reden met sneeuwscooters toen zij werden overvallen door een lawine. Drie werden meegesleurd, van wie er een wist te ontsnappen. Een 38-jarige brandweerman en een 19-jarig persoon kwamen om.

In het plaatsje Jackson, in de staat Wyoming, werd een 31-jarige skiër door een lawine bijna tweehonderd meter meegesleurd en onder een laag van acht meter sneeuw bedolven. De skiër kon niet meer worden gereanimeerd. Een metgezel werd eveneens meegesleurd maar bleef ongedeerd.

Sunday, December 28, 2008

EMSC earthquake registration 28.12.2008

IRIS earthquake registration 28.12.2008

Floods USA ( bbc)

Floods to follow freeze in Midwest USA by Matt Taylor

Rain, hail and high winds hit the Midwest on Saturday, helping to thaw ice and snow after days of freezing conditions.

The storm swept across the Midwest on Saturday, knocking out power, damaging buildings and bringing down trees. 3 to 8cm (1 to 3 inches) of rain fell over the Midwest during the last 24 hours. This heavy rain combined with melting snow could cause damaging floods.

The National Weather Service issued flood warnings for Missouri, Iowa, Illinois, Indiana, Michigan and Ohio. In some Chicago suburbs residents were evacuated to high ground due to the prospect of widespread flooding.

In sharp contrast to the recent cold snap, record-breaking high temperatures have been recorded in many states, including Kansas and Illinois. In addition to the flood risk, this warm air fuelled the formation of funnel clouds, prompting tornado watches to be issued across the Midwest and central plains.

This extreme weather was caused by milder air pushing up from the southwest and colliding with cold air from the north. These storms are the atmosphere’s way of redistributing heat more evenly.

Saturday, December 27, 2008

Flooding Bolivia ( bbc)

Flooding in Bolivia by Matt Taylor

Several rain swollen rivers in central and eastern Bolivia have burst their banks, leaving roads closed and homes damaged.

The flooding was caused by days of torrential rain, marking the start of the annual wet season. Although the climate varies considerably throughout Bolivia, the majority of the rain falls during the summer months of November to March.

Bolivia is South America’s poorest country, and hence, floods can be particularly devastating for the residents. Last year, the rainy season was especially active, and flooding caused more than 60 deaths.

The Bolivian Meteorological and Hydrological Service is forecasting more heavy rain, hail and thunderstorms over the next week, with concerns this could lead to a worsening of the current flood situation.

Zuiud Frankrijk getroffen door hevige sneeuwval ( de morgen.be)

Verkeerschaos door sneeuw in Midi-Pyreneeën en Languedoc-Roussillon

Hevige sneeuwval heeft vandaag voor verkeerschaos gezorgd op diverse verkeersassen van verschillende departementen in de Midi-Pyreneeën en Languedoc-Roussillon. In vijf departementen was de oranje alarmfase nog afgekondigd aan het einde van de namiddag.
Het verkeer op de A9 was de hele namiddag geblokkeerd door de hevige sneeuwval. Daardoor was het onmogelijk via deze weg Spanje te bereiken, meldde het verkeersinformatiecentrum.

Daarnaast waren er ook problemen op de nationale en secundaire wegen van de Oostelijke Pyreneeën. Ook in Aude, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne en Tarn werd het verkeer bemoeilijkt door de sneeuwval.

Er werd drie tot acht centimeter sneeuw vastgesteld op hoogtes onder 500 meter. Daarboven vielen er tientallen centimeters sneeuw. In Tarn viel er in sommige regio's meer dan 20 centimeter.

Het oranje alarm dat in negen departementen in het zuiden van Frankrijk werd afgekondigd door de meteorologische dienst, werd in de namiddag opgeheven voor vier departementen van de Midi-Pyreneeën (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne en Tarn). (belga/lb)

Stroomstoring trein Belgie ( de morgen.be)

Honderd verkleumde reizigers vast in defecte trein

Een trein van Brussel naar Amsterdam staat stil in de buurt van Duffel. Door een probleem met de bovenleiding is de elektriciteit weggevallen. Een hulptrein is aangekomen vanuit Leuven om de bewuste trein te koppelen en weg te slepen naar het station van Kontich. Zowat honderd reizigers zaten vast in de trein.,

Stroompanne
De trein was omstreeks 07.15 uur vertrokken vanuit Brussel Zuid. Ter hoogte van Duffel viel de stroom weg. Het probleem deed zich niet voor in de onmiddellijke omgeving van een station of een perron. Het bleek daarom niet mogelijk de reizigers te laten uitstappen. Omdat er geen elektriciteit is, hebben die door het koude weer alle moeite om zich te verwarmen. De civiele bescherming is ter plaatse gekomen om warme drank en dekens uit te delen aan de passagiers. (belga/eb)

Grote stroomstoring treft Oahu Hawai... ( nu.nl)

Stroomstoring vakantieoord Obama


HONOLULU - Het eiland Oahu, het grootste eiland van Hawaii, is vrijdag getroffen door een elektriciteitstoring, waardoor het hele gebied met 900.000 inwoners zonder stroom zit.
Dat hebben de autoriteiten bekendgemaaktolge. Vns ooggetuigen zat ook het vakantieverblijf van de gekozen Amerikaanse president Barack Obama zonder stroom. Medewerkers van een elektriciteitsbedrijf hebben er volgens de ooggetuigen een noodgenerator geplaatst.

De stroomstoring is vermoedelijk veroorzaakt door blikseminslag. Op het vliegveld van de hoofdstad Honolulu konden nog wel vliegtuigen landen, maar de vluchten van vertrekkende toestellen zijn geannuleerd. Volgens inwoners was het de grootste stroomstoring sinds de aardbeving van 2006.

Friday, December 26, 2008

Tienduizenden evacueren na aardbevingen China ( nu.nl)

Tienduizenden evacueren na aardbevingen in China


PEKING - Meer dan 30.000 mensen zijn vrijdag geëvacueerd, nadat gebouwen waren ingestort door twee aardbevingen in de Zuid-Chinese provincie Yunnan.
Er zijn geen meldingen over slachtoffers. Dat meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag.

De eerste aardbevingen van 4,9 op de schaal van Richter veroorzaakte veel schade in de stad Ruili, aan de grens met Myanmar. Zo stortte onder meer het gemeentehuis in. De tweede beving van 4,3 op de schaal van Richter trof het district Yiliang, waardoor zeker honderd huizen werden verwoest.


In mei kwamen meer dan 69.000 mensen om het leven door een aardbeving in de provincie Sichuan in het zuidwesten van het land. 18.000 Worden nog steeds vermist.

Snow storm batters Japan ( bbc)

Snow storm batters Japan by Matt Taylor

A powerful winter storm hit Japan on Thursday, covering much of the country in a thick blanket of snow.

Flights were cancelled between Japan’s northern islands of Hokkaido and Honshu, leaving more than 6000 people stranded. Roads were closed and rail services disrupted, leading to travel chaos over the festive period.

In the city of Sapporo, 32cm (1 foot) of snow had fallen by Friday morning, and there is more to come over the next few days. Another storm system is forecast to pass to the north of Japan over the next few days, bringing moderate to heavy snow for many places.

The Japan Meteorological Agency issued several weather warnings for heavy snow, avalanches and high winds from Hokkaido in the north to Fukui prefecture in central Honshu. Warnings for high waves and gales were also issued for coastal regions of Hokkaido and Honshu.

Winters in northern Japan are particularly severe due to the cold outblowing winter monsoon. This often brings heavy snowfall as cold air from Siberia is warmed and picks up moisture as it tracks over the Sea of Japan.

Thursday, December 25, 2008

Meer nieuws aardbeving Fillipijnen.. ( de morgen.be)

Aardbeving van 6,2 in het zuiden van de Filipijnen

Het zuiden van de Filipijnen is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Dat meldt het United States Geological Survey (USGS).

De aardbeving gebeurde om 04.20 uur Belgische tijd. Het epicentrum lag op 55 km zuidoostelijk van de stad General Santos, op het eiland Mindanao. Over schade en eventuele slachtoffers is nog niets bekend. (belga/ep)
25/12/08 08u59

Diverse aardbevingen gemeld Duitsland ( emcs )

2008-12-25 19:21:53.7 48.01 N 9.50 E 2 f ML 2.9 GERMANY

2008-12-25 17:50:28.0 47.89 N 7.57 E 5 f ML 2.6 FRANCE-GERMANY BORDER REGION

ML 3.3
Region GERMANY
Krefeld Block
Date time 2008-12-25 at 13:53:18.5 UTC
Location 51.49 N ; 6.6 E
Depth 2 km
Distances 6 km NW Moers (pop 107,816 ; local time 14:53 2008-12-25)
5 km N Neukirchen-vluyn (pop 28,802 ; local time 14:53 2008-12-25)

Noodtoestand wegens overstromingen op Marshalleilanden ( telegraaf)

Marshalleilanden staan blank

Noodtoestand wegens overstromingen op Marshalleilanden

- Op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan is de noodtoestand uitgeroepen. Honderden mensen moesten hun huizen verlaten vanwege hevige overstromingen. Dat meldde de Britse nieuwszender BBC.


In de afgelopen twee weken is de eilandengroep drie keer overspoeld door enorme golven, die ontstonden door storm en hoogtij. Daardoor zijn de steden Majuro en Ebeye, die slechts een meter boven zeeniveau liggen, blank komen te staan.

President Litokwa Tomeing vreest voor ziektes op de eilanden, aangezien de vloedgolven de begraafplaatsen omgewoeld hebben. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk omdat de communicatie met delen van de eilandengroep nog niet hersteld is.

De Marshalleilanden zijn een groep koraalatollen die laag boven zee (gemiddeld twee meter) uitsteken. De eilanden liggen ongeveer 3675 kilometer ten zuidwesten van Hawaii.

Storing Zeeburgertunnel ( telegraaf) ( uitleg; www.ge-di-christi-re.com)

Blusinstallatie aan, tunnel dicht


DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond de Zeeburgertunnel in de A10 richting Amersfoort afgesloten nadat de blusinstallatie door onbekende oorzaak in werking was getreden. Dat heeft de ANWB laten weten. Door de storing kwam een dikke laag blusschuim op het wegdek terecht waardoor rijden gevaarlijk werd.De Zeeburgertunnel in de A10 richting Amersfoort is woensdagavond afgesloten nadat de blusinstallatie door onbekende oorzaak in werking was getreden.

Het incident vond rond half negen plaats. De brandweer zou tot half tien nodig hebben om het wegdek schoon te krijgen waarna de tunnel weer zou opengaan. De sluiting had weinig gevolgen voor het verkeer dat werd omgeleid.

Strong earthquake jolts southern Philippines ( cnn)

Strong earthquake jolts southern Philippines

NEW: No immediate reports of injuries from the 6.2-magnitude quake

Quake struck some 1,100 km (680 miles) south of Manila, the USGS says

Philippines is located on the quake-prone "Ring of Fire"

Pacific Tsunami Warning Center did not issue a tsunami warning


(CNN) -- A strong earthquake jolted the southern Philippines on Thursday, the U.S. Geological Survey said.

The 6.2 magnitude quake struck at 11:20 a.m. local time (10:20 p.m. ET).

There were no immediate reports of injuries and a tsunami warning was not issued, said Jane Punongbayan of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

"That was enough to cause panic in some people," Punongbayan said. "Some people in the mall ran out of the mall, but according to initial reports it was not strong enough to cause damage."

The quake struck 55 kilometers (35 miles) southeast of General Santos in the island of Mindanao or 1,095 kilometers (680 miles) south-southeast of Manila and at a depth of 207 kilometers (129 miles), USGS said.

The Philippines is located on the "Ring of Fire," an arc of volcanoes and fault lines encircling the Pacific Basin that is prone to frequent earthquakes and volcanic eruptions.

The Pacific Tsunami Warning Center did not issue a tsunami warning for the quake.

Vriendjes politiek Bush word onderuit getrapt.. ( rtl)

Witte Huis niet op de hoogte

Bush trekt gratie na een dag weer inDe Amerikaanse president Bush heeft de gratie ingetrokken die hij een dag eerder aan een projectontwikkelaar uit New York had verleend.


Fraude

De 37-jarige Isaac Toussie zit vast voor fraude. Het Witte Huis meldde dat nieuwe informatie aan het licht gekomen over de 'omvang en de aard' van zijn misdrijven, zonder in detail te treden.

Donatie

Verder speelt ook mee dat de vader van Toussie, ook een projectontwikkelaar, donaties van in totaal 40.000 dollar aan de Republikeinse partij van Bush heeft gedaan. Bush gaf 20 gevangenen een dag voor kerst gratie. Het is een zeldzaamheid dat een president een pardon intrekt.

Noodtoestand uitgeroepen op Marshalleilanden na overstromingen door hoge golven ( nu.nl)

Noodtoestand op Marshalleilanden na overstromingen


MAJURO - Op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan is de noodtoestand uitgeroepen. Honderden mensen moesten hun huizen verlaten vanwege hevige overstromingen.
Dat meldt de Britse nieuwszender BBC.

In de afgelopen twee weken is de eilandengroep drie keer overspoeld door enorme golven, die ontstonden door storm en hoogtij.


Daardoor zijn de steden Majuro en Ebeye, die slechts een meter boven zeeniveau liggen, blank komen te staan.


Ziektes

President Litokwa Tomeing vreest voor ziektes op de eilanden, aangezien de vloedgolven de begraafplaatsen omgewoeld hebben.

Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk omdat de communicatie met delen van de eilandengroep nog niet hersteld is.

De Marshalleilanden zijn een groep koraalatollen die laag boven zee (gemiddeld twee meter) uitsteken. De eilanden liggen ongeveer 3675 kilometer ten zuidwesten van Hawaii.

© ANP

Earthquake information KNMI

ODC-VEBSN earthquake information
Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon
00:10:49 5.6 15.0 Fiji Islands region -18.40 176.70
03:20:29 6.2 207.0 Mindanao, Philippine Islands 5.80 125.50
08:11:59 5.9 10.0 Vancouver Island, Canada, region 49.10 -128.50

Storms wreak havoc over Midwest, West ( msnbc news)

Storms wreak havoc over Midwest, West

29 weather-related deaths; travelers may spend another night in Chicago
Tom and Kristina Waltz of Vancouver, Wash. play cards with their daughters, Jessica, left, and Samantha on the lower level of the O'Hare Hilton Wednesday, Dec. 24, in Chicago. The Waltz' are spending their second night at O'Hare due to bad weather as they attempt to get to Miami for a cruise.


updated 8:50 p.m. ET Dec. 24, 2008
CHICAGO - With airports across the country recovering from a blast of snow and ice storms, some unlucky holiday travelers stranded for the second night in a row prepared to wake up Christmas morning at the nation's second busiest airport.

Newlyweds Tommy and Siobhan Costello were at O'Hare International Airport on Wednesday for the second night en route to their honeymoon in San Diego.

About 500 flights were canceled at O'Hare on Tuesday, the day the Costellos arrived from their native Ireland. The weather disruptions meant the earliest flight out they could get was Thursday. Since the couple packed for California, they didn't have clothes to venture out into the city where the weather was expected to dip into the single digits Wednesday evening.


"This was supposed to be a pit stop," said 30-year-old Siobhan Costello, who wandered the terminal hallways with her husband. "But there's nothing you can do."

Improving situation
Airline officials said the Costellos were among a dwindling group of stranded passengers. About 100 flights were canceled early Wednesday, but as the day progressed and the weather improved, the cancellations dropped off and delays shortened to between 30 and 45 minutes.

City of Chicago Aviation Department spokesman Greg Cunningham said airlines at O'Hare requested 75 cots for passengers Wednesday night.

Airports across the country recovered from a barrage of snow and ice storms Wednesday, with some conditions improving, but highways remained dangerously slippery in some areas.

At least 29 people were killed in crashes on rain- and ice-slickened roads across the nation's midsection Tuesday and Wednesday.

The New York metro area's Newark airport was experiencing delays of more than four hours, and Kennedy was seeing delays of three hours, the Federeal Aviation Administration reported.

"The airlines are dealing with nothing but unhappy customers," said Mike Conway, spokesman for Detroit's Metropolitan Airport, where delays were reported because of conditions elsewhere in the country.

Hazardous driving
The weather service posted winter storm warnings and advisories for large parts of the West, plus parts of the Midwest and the Northeast


Snow and ice hamper holidays
Dec. 24: Record snowfall in the Northwest and wet weather heading toward much of the East has made traveling difficult both in the air and on the road.
MSNBC


Driving conditions were still tough in Oregon's Portland metro area, where many side streets were clogged with snow and motorists were required to have tire chains, unless they had four-wheel drive and tires designed for hazardous weather. More snow fell in the region Wednesday, followed by rain that would likely freeze overnight.

Despite more snow falling Wednesday in the Seattle area, operations at Sea-Tac Airport were back to normal Wednesday, said spokeswoman Terri-Ann Betancourt. She said the only flight cancellations were caused by delays or cancellations at other airports.

"I've lived here 16 years and this is the first time I've thought 'I wish it would rain!'" Betancourt said.

The weather service said she could get her wish, at least briefly, with snow showers changing to rain Christmas Eve.

Power outages
Oregon's largest utility, PGE, said it had restored service to 265,000 customers since the storm arrived Friday, but 47,000 were still blacked out Wednesday.

Motorists in Michigan had to cope with drifting snow in places in addition to ice-covered pavement.


Click for related content
Bad weather delays frustrate holiday travelers
Readers share weather, travel woes


"It looks like all areas should see a white Christmas," meteorologist Dave Kook said from the weather service office in Oakland County's White Lake Township. "There's enough snow on the ground that it won't all melt away with the rain."

Amtrak also reported improvement Wednesday. Trains out of Chicago and elsewhere were leaving on time — or relatively close to it — unlike Tuesday when several trains were canceled and some 600 furious travelers waited for as much as 22 hours for delayed trains at Chicago's Union Station, spokesman Marc Magliari said.

Also Wednesday, an avalanche in the Rocky Mountains killed two snowmobilers in northern Utah. The Utah Avalanche Center warned people not to venture into the backcountry.

8 kerken blijven gesloten na aardbeving.. ( telegraaf)

Geen kerstmis na aardbeving

ROME - Zeker acht kerken in het noorden van Italië blijven deze kerst gesloten. De gebouwen zijn door een aardbeving zo ernstig beschadigd, dat er geen mensen in mogen. Dat hebben de autoriteiten in de regio Parma woensdag besloten.


De aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter deed het noorden van Italië dinsdag flink schudden. Er raakte niemand gewond en de schade viel mee.

De acht kerken hebben echter wel een flinke tik gehad. Het schip van de kerk in Mamiano, 20 kilometer ten zuiden van Parma, stortte gedeeltelijk in. De overige kerken kampen met minder schade. In het nabijgelegen Torrechiara raakte ook een 15e-eeuws kasteel beschadigd.

Wednesday, December 24, 2008

Dark i am..


Zo donker als ik was ik wilde niet schijnen, zo kreupel ik was ik wilde niet leren lopen, zo blind als ik was ik wilde niet zien, zo doof als ik was ik wilde niet horen zo stom als ik was ik wilde niet leren houden van, pleasse dont hate me omdat ik niet wilde leren pleasse dont hate me omdat ik niet wilde luisteren pleasse dont hate me omdat ik niet wilde leren zien pleasse dont hate me omdat ik niet heb willen leren lopen zoals JIJ dat wilde en zoals JIJ dat wenste,

Ik dacht teveel, ik DACHT dat ik kon lopen ik DACHT dat ik kon zien ik DACHT dat ik kon luisteren ik DACHT dat ik WIST wat een waar kerstfeest inhield maar nu 7 jaar later na onze ontmoeting besef ik dat hoever we ook weg willen rennen van onze waarheid, we altijd geconfronteerd worden met ons ware ikke ons ware twinsoul die we maybe eens in ons leven tegen zullen komen.

Ik dank daarom bij deze nogmaals dat onwijs mooie gevoel te hebben bevoorrecht te mogen zijn mijn twinsoul te mogen hebben ontmoeten,

Hoe donker je ook mocht zijn in dit leven het gaat erom waar je doel is en welke weg ook jou naar dat licht leid waartoeje geleid word vaak met name de kerstdagen.

Hoeveel verschillende woorden we ook verzinnen voor een stille nacht, hoe vaak en hoe ver we ook van elkaar verwijderd zijn we WETEN dat licht liefdeen universum onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, de wetenschap dat kerst gecreerd is mensen tot elkaar te mogen brengen schenkt mij rust in mijn ziel iemand los te mogen laten en te mogen zien in het hiernamaals.

Samenzijn is niet zo vanzelfsprekend in dit leven, koester eens die personen om u heen met name tijdens de kerst want wees eerlijk als de hele jaarstelling zoals kerst zou zijn dan was dat kerstgevoel niet zoals de ervaring als wij die nu mogen ervaren.

Lieve mensen wees blij, geniet en vier samen, denk ook eens aan die ander die met diezelfde kerstgedachte aan de andere zijde van de aarde WEET dat ook JIJ aan die persoon denkt..

Ik kan als geen ander zeggen dat hoezeer de pijn ook ervaren mag worden in dit leven mensen te moeten laten gaan en door te moeten gaan met je leven, toch zeker te weten dat ooit eens hier of in het hiernamaals ook wij weer bij elkaar verbonden zullen worden.

Alleen die gedachte alleen al schenkt mij een mooiste kerstwens.

Blijf dromen blijf wensen blijf geven zodat ook jij de volgende generaties weet te vertellen wat het ware kerstfeest inhield.

soms is zeker weten dat gevoel jou te overtuigen dat houden van iets is wat universeel is hoe ver we ook wegrennen...

Run away,... Escape ... slechts woorden die hoe groots dit universum ook lijkt zullen worden weerkaatst in de trillingen die wij dit universum in zenden.

What goes around wil comes around..........

Een iemand leerde mij ooit; als ik zou vallen in mijn leven zo snel mogelijk weer op te staan want een gezegde in het Afrikaans werd mij ooit verteld dat het er niet om gaat hoe vaak men valt in een leven maar hoe snel men weer opstaat in dit leven alleen dan zal ook jij als persoon mogen ervaren met welke moeite de kerkklokken wereldwijd hebben mogen luiden U allen ook dat mooie gevoel te willen laten delen van wat kerst daadwerkelijk inhoud.

Iemand van 21 jaar mocht mij dat ooit in 2002 leren en laten ervaren en daar ben ik dagelijks nog zeer dankbaar voor.
ik heb mogen leren zien, ik heb mogen leren lopen ik heb mogen leren luisteren en ik heb mogen leren delen dat gevoel van wat de ware kerst inhoud.

Voor mij blijft maar een wens het hele jaar mijn kerstwens, een hersteld contact tussen Robert james en mij zodat de kennis gedeeld kan worden en een samenzijn in vriendschap niet alleen mij maar ook Robert zal mogen schenken de rest van ons leven.

Veel is kapot gemaakt door personen die dachten slimmer af te zijn als ons, ons met de dood te bedreigen beiden maar ik mocht niet wijken zoals mij geleerd was en zal dan ook zeker mijn deel beschermen dat hele jaar lang omdat ik nooit heb willen geloven dat achter dat zwarte licht een hel was en het einde was, ik heb mogen leren ervaren ik heb mogen zien en ik heb mogen horen dat zowel Zwart en wit beiden behoren tot de grote levensaders in ons universum.

Ik bedank allen tijdens deze kerstdagen voor het steunen en lezen van deze blogs.

In het speciaal;

Robert James Arnot..

voor het doorgeven van zijn kennis.

(((-: r x my 2 t 9 ;-))) ....

Ik wens een ieder,

Gezegende en liefdevolle kerstdagen toe...

liefdevolle kerstgroet,

Rene van den Brink

zo licht ben ik geworden...

tropical Cyclone Billy... ( Australia news .com)

Cyclone Billy intensifies

TROPICAL cyclone Billy has strengthened to a category four system with hopes that it will continue to travel away from the Western Australia coastline.
The Bureau of Meteorology (BoM) has clocked wind gusts of up to 230km/h at the core of the cyclone as it moves away from Broome in a westerly direction.

At 9pm (WDT) Billy was 280km north of Port Hedland and 375km north-northeast of Karratha and moving west at 11km/h out to sea.

If Billy changes direction to a more southwesterly direction, wind gusts up to 100km/h and rainfall may develop between Pardoo and Mardie early on Christmas Day, the BoM said.

A blue alert has been issued for communities from Pardoo to Port Hedland with a BoM warning to people in those areas to take precautions.

Second emergency allert United States.. ( bbc) ( pole on the move.. www.ge-di-christi-re.com )


The United States are preparing for a white Christmas by John Hammond

The United States are preparing for some wintry weather this Christmas, as two different storm systems head towards the west and eastern coasts. The first system, which is heading towards Chicago and the central Plains, is a combination of two areas of low pressure forecast to bring a mix of sleet and ice through Christmas Eve.

The storm will bring further heavy snow to Chicago over the coming days, causing travel problems on some of the busiest days of the year. Delays and cancellations are expected at Chicago’s busiest O’Hare airport, with near zero visibility already being experienced.

Further west, more than 10 days of wintry weather has culminated in the arrival of a storm which dumped more than 10 inches (25cm) in Portland, Oregon. The last storm of such significance was in 1980, which brought 16 inches (41cm) to the state.

The National Weather Service has issued warning for Washington State, as the second storm continues to track further east. Residents along the eastern coast are bracing themselves for a white Christmas.

Miserable Weather Hampers Broad Swath Of Nation ( wmtw news )

Roads Turn Deadly For Holiday Travelers
Miserable Weather Hampers Broad Swath Of Nation

At least 12 traffic deaths in the Midwest are blamed on icy and rain-slicked roads as holiday travelers struggle to reach their destinations by land and air.The deaths were reported in Missouri, Kentucky, Ohio and Indiana. Motorists elsewhere also found it tough going.

County dispatchers up and down the Ohio River said they have all been flooded with phones calls about slick roadways and minor crashes. The Ohio State Highway Patrol told TV station WTOV that they have dealt with more than 20 crashes.

Troopers said the state has been out spreading salt, and they have even called in extra crews to help out, but even the troopers' cruisers and snow equipment have been getting stuck on the roadways.

More snow is on the way today to the Midwest and Great Lakes even as many stranded, irate travelers try to reach their destinations between the snowflakes.

Pontiac, Mich., received 4 inches of new snow, while just to the south 0.20 inches of freezing rain fell at Boone and Madison, Ind.

But it's air and train travel that are especially snarled by snowstorms and cold. More than 500 flights have been canceled at Chicago' O'Hare Airport, and there are lots of delays.

At Chicago's Union Station, some Amtrak passengers waited almost a full day to board their trains. Each train delay caused a ripple effect, and several trains were canceled.

Passengers were especially upset with their treatment. It was so cold in Union Station that people could see their breath.

In the East, a strong low pressure system brought everything from winter weather to showers and thunderstorms to portions of the Northeast, the Great Lakes region, the Ohio and Tennessee Valley, and western parts of the Southeast. Snow, freezing rain and rain affected portions of the Northeast, the Great Lakes region and the Ohio Valley.

Further south across southern portions of the Ohio Valley, the Tennessee Valley, and western parts of the Southeast, precipitation stayed all rain and even a few embedded thunderstorms affected the Tennessee Valley and the Southeast.

To the west, widely scattered snow showers affected parts of the northern and central Plains and the Upper Midwest. The heaviest snows occurred at Bowdle, S.D., with 5 inches of new snow reported.

Further west, widely scattered rain and snow showers were experienced across the central and southern High Plains. Hart Prairie, Ariz., received 15 inches of new snow and 6 inches of snow fell at Hotchkiss, Colo. The coldest spot in the country Tuesday was Plentywood, Mont., with the mercury dipping down to -32 degrees.

On the West Coast, scattered rain showers began to move into portions of northern and central California as a strong Pacific storm system moved in.

Een vredes geschenk... ( de morgen.be)


Chinese panda's met vreugde onthaald in Taiwan


In Taiwan zijn twee Chinese panda's aangekomen. China stuurt wel vaker panda's naar dierentuinen in het buitenland in de hoop de diplomatieke betrekkingen te verbeteren. In 1949 splitste Taiwan zich na een burgeroorlog van China af.

China stuurde een mannelijke en vrouwelijke panda in de hoop dat de dieren zich zullen voortplanten. Hun namen, Tuan Tuan en Yuan Yuan, betekenen samen 'reünie'. Eigenlijk moesten de panda's al in 2006 naar Taiwan reizen, maar de toenmalige president Chen Shui-bian wilde geen panda's uit China. Hij vond dat China zo propaganda wou voeren bij de burgers van Taiwan. De nieuwe president Ma Ying-jeou zoekt veel meer toenadering tot China. De banden tussen beide landen lijken snel te verbeteren. (gb)
24/12/08 13u13

Tweeling geboren in sneeuw...

Vrouw baart tweeling in sneeuw


2 uren geleden Het laatste weernieuws het eerst. - 24 uur per dag non stop het laatste nieuws het eerst.WINDSOR - Een 26-jarige vrouw is middenin een besneeuwde winkelstraat in de Canadese stad Windsor bevallen van een tweeling. De politie zag de vrouw ’s avonds liggen en dacht dat ze in elkaar was geslagen. Maar toen de agenten dichterbij kwamen, bleek dat de vrouw een pasgeboren baby vasthield.Dat schrijft The Globe and Mail woensdag. De agenten wilden de vrouw naar het ziekenhuis helpen, toen het tweede kind zich aandiende. Een van de kinderen ligt in kritieke situatie in het ziekenhuis. De kinderbescherming onderzoekt de zaak.

Kerstgedachte red rendier.. ( telegraaf)

Kerstgedachte redt rendier


- De boog van de jager staat gespannen en het rendier is slechts luttele seconden verwijderd van een eeuwig slaapje.

De kerstgedachte won het van de jager en liet her rendier leven...

Touched by an Angel ( digitale fotografie en film maakt leven hiernamaals zichtbaar...)Een wonder redde haar


AMSTERDAM - Terwijl haar ouders wachtten tot een 14-jarig meisje zou sterven aan de gevolgen van een longontsteking, vertrok zich een wonder in het ziekenhuis. Een lichtflits verscheen op de hartbewaking. Binnen een uur sterkte het kind weer aan. Artsen staan voor een raadsel.

De moeder van het meisje, Colleen Banton, kan het wonderbaarlijke herstel van haar dochter nauwelijks bevatten. Wel heeft ze een duidelijke verklaring: "er verscheen een engel op de monitor." De hemeling spaarde het leven van Chelsea.

Het meisje werd veertien jaar geleden te vroeg geboren. Ze groeide op met een ontwikkelingsstoornis. De plotse longontsteking is slechts een incident van alle problemen waar Chelsea mee kampt. Dokters vertelden de moeder daarom dat er geen hoop meer restte voor haar dochter. Colleen Banton besloot dat ze Chelsea niet als kasplantje wilde zien opgroeien en liet de natuur zijn werk doen.

Dat haar dochter op weliswaar wonderbaarlijke wijze herstelde, mag een "mirakel" heten. Dat vertelde de vrouw in een interview met NBC News.

Earthquake information KNMI

ODC-VEBSN earthquake information

Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon
09:11:42 6.3 74.0 Tonga Islands region -17.30 -172.00

EMSC earthquake registration 24.12.2008

IRIS earthquake registration 24.12.2008

Nog steeds grote overlast door extreem winterweer Vs ( de morgen.be)


Sneeuwstormen kleuren Amerikaanse crisiskerst

Grote delen van de Verenigde Staten zijn getroffen door bar winterweer met sneeuw, ijs en stormen. Daardoor liep het vliegverkeer grote vertragingen op, waren veel wegen onbegaanbaar en kwamen duizenden zonder stroom te zitten.

Luchtverkeer in de war
Door het noodweer liep het vliegverkeer op een aantal belangrijke luchthavens grote vertragingen op. Ook werden veel wegen onbegaanbaar en kwamen tienduizenden zonder stroom te zitten.

Doden
Er vielen de afgelopen dagen diverse doden. In Massachusetts in het noordoosten kwam een man om het leven toen hij werd geraakt door een grote boomtak die door het gewicht van sneeuw was afgebroken. De meeste slachtoffers zijn om het leven gekomen tijdens ongelukken.

Midwest
In het noorden van Iowa werden automobilisten opgeroepen niet de weg op te gaan vanwege het zeer beperkte zicht door zware sneeuwval. In Iowa en Illinois in het Midwesten is gewaarschuwd voor hevige sneeuwstormen.

Nog halve meter op komst
Ook in de staten Michigan en Maine worden dergelijke waarschuwingen afgegeven. In Maine valt zondag en maandag waarschijnlijk 25 tot 45 centimeter sneeuw. De temperaturen zijn er tot ver onder het vriespunt gezakt.

Ook de staten Washington en Oregon in het noordwesten zijn zwaar getroffen door sneeuwstormen. Volgens meteorologen is het zeker vijftien jaar geleden dat dit deel van de Verenigde Staten met zulk bar winterweer te maken had. (mvl/anp)

Extreem winterweer blijft aanhouden in VS ( telegraaf)

Doden door winterweer VS Gerelateerde artikelen

Winterweer treft delen VS
Grote delen van de Verenigde...


CHICAGO - Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen door het aanhoudende winterweer in het noorden van de Verenigde Staten en grote delen van Canada. De meeste mensen stierven door verkeersongelukken. In Chicago werd een vrouw doodgevroren aangetroffen op het trottoir bij haar woning.Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom doordat bovengrondse elektriciteitskabels knapten, meldden Amerikaanse media. Praktisch alle verkeer is verstoord, wat leidt tot chaotische toestanden. Tienduizenden reizigers zitten vast op vliegvelden en stations doordat vliegtuigen en treinen uitvallen of slechts met forse vertraging vertrekken.

Veel nabevingen Italie ( emcs)

2008-12-24 06:09:41.7 44.57 N 10.43 E 10 ML 2.8 NORTHERN ITALY

2008-12-24 04:22:48.8 44.50 N 10.46 E 40 ML 2.8 NORTHERN ITALY

2008-12-24 03:15:17.4 44.37 N 10.62 E 5 ML 3.0 NORTHERN ITALY
2008-12-24 02:52:36.2 44.56 N 10.48 E 8 ML 2.7 NORTHERN ITALY

2008-12-24 01:29:10.0 44.49 N 10.61 E 30 ML 3.0 NORTHERN ITALY
2008-12-24 00:47:30.4 44.54 N 10.36 E 5 ML 2.7 NORTHERN ITALY
2008-12-24 00:44:12.7 44.55 N 10.57 E 15 ML 2.8 NORTHERN ITALY

2008-12-24 00:13:02.1 44.50 N 10.59 E 15 ML 2.8 NORTHERN ITALY


2008-12-23 23:37:06.2 44.66 N 10.42 E 10 ML 4.1 NORTHERN ITALY
2008-12-23 22:53:59.2 44.59 N 10.56 E 3 ML 2.8 NORTHERN ITALY
2008-12-23 22:25:17.7 44.56 N 10.45 E 10 ML 2.9 NORTHERN ITALY
2008-12-23 22:14:05.6 44.78 N 10.49 E 40 NORTHERN ITALY

technische storing tv zenders Nederland 1 2 3 ( zie uitleg maand august 2005 alle techniek zal uitvallen..)

Door een technische storing zijn rond 20.30 uur de tv-zenders Nederland 1,2 en 3 uitgevallen. De storing deed zich voor in de zogeheten eindregie van de zenders in Hilversum.

In plaats van de reguliere programma's werd op alle zenders de 3FM-actie Serious Request live uitgezonden. De uitzending is inmiddels hervat. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is.

Tuesday, December 23, 2008

Flash floods hit Sao Paulo ( bbc)

Flash floods hit Sao Paulo by Matt Taylor

Heavy rain and hail pounded Sao Paulo on Monday, triggering flash floods and widespread disruption.

The city’s main airport of Congonhas was closed briefly due to the bad weather, cars were swept off roads and residents were seen taking refuge on roofs and wading through waist high water.

Sao Paulo is often affected by thundery summer storms, but it was the intensity of the storm which induced the flooding. The city’s drainage system was overwhelmed, and it simply couldn’t cope with the volume of rainfall.

The wet season in southern Brazil lasts from October to April, and this year, the region has been particularly badly hit from floods and mudslides, with the death toll estimated at near 150.

In Minas Gerais State, 49 cities have been declared disaster areas following severe flooding and mudslides, and in Rio de Janeiro State, up to 44,000 people remain homeless in the wake of similar floods. In stark contrast, Rio Grande do Sul State, in the far south is also in a state of emergency but here, it is due to a period of ongoing drought.

Vogelgriep uitbraak Bocholt (D) ( de morgen.be)

5.000 dieren gedood na ontdekking vogelgriepvirus in Bocholt

In een veebedrijf in het Limburgse Bocholt worden vanavond 5.000 eenden, ganzen, fazanten, kalkoenen en kippen gedood. Dat gebeurt omwille van een besmetting met het vogelgriepvirus H5. Er zijn nog geen dieren overleden, het gaat slechts om een voorzorgsmaatregel.

Geen gevaar voor mensen
Het aangetroffen virus is het laag pathogene H5-virus, en dus niet het hoogpathogene en gevaarlijke H5N1. Het H5-virus vormt geen gevaar voor de volksgezondheid en komt wel vaker voor, zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). "Het risico bestaat wel dat het H5-virus zou kunnen muteren tot het gevaarlijke H5N1," luidt het.

Gevolgen
Binnen een perimeter van een kilometer rond het getroffen bedrijf moet alle pluimvee 21 dagen binnen blijven. In dat gebied worden geen beroepspluimveehouders getroffen. Inwoners met vragen kunnen terecht bij het FAVV op 011/26.39.84 of de gemeentelijke milieudienst op 089/20.19.14. (belga/adv/sam)

Bad weather delays frustrate holiday travelers (msnbc News reports)

Bad weather delays frustrate holiday travelers
Hundreds remain stranded in airports, bus stations across the West

LOS ANGELES - Colleen Stone and her family left their Illinois home Saturday hoping to fly to Seattle and spend Christmas with her parents. But two days, two canceled flights, a car ride and $600 later, they weren't even close. They were at Los Angeles International Airport, desperately trying to get out by plane, bus, train or rental car.

The Stones were among hundreds of frustrated travelers Monday across the West stuck at airports, bus stations and along roadways due to stormy, winter weather.

"I work for the Red Cross back home and we're trained to be prepared for when disasters strike," said Stone, 51. "This is a disaster and the airlines are not prepared for it."

Mensen urenlang vast in reuzenrad.. ( telegraaf)

Mensen uren vast in mega reuzenrad


SINGAPORE - Ongeveer 170 passagiers in het grootste reuzenrad ter wereld hebben dinsdag urenlang vastgezeten door een technisch mankement. Een van de motoren van de 165 meter hoge Singapore Flyer in de Aziatische stadstaat raakte defect door kortsluiting.


Reddingswerkers konden passagiers in enkele laaghangende capsules bevrijden, meldde het Japanse persbureau Kyodo. De meeste passagiers konden de attractie pas weer verlaten toen het mankement was hersteld.

De Singapore Flyer draait sinds begin dit jaar.

Vrouw na vier dagen gered .. ( telegraaf)

Vrouw gered na vier dagen in sneeuw


TORONTO - Een vermiste vrouw is na drie dagen levend onder het sneeuw vandaan gehaald. Ze was vrijdag met haar auto in een sneeuwstorm terecht gekomen. Een reddingswerker en zijn hond troffen de vrouw aan, die tot haar nek in de sneeuw vast zat.Vermoedelijk was ze uit haar auto gestapt om hulp te zoeken. Vanwege onderkoeling moeten haar handen en voeten waarschijnlijk geamputeerd worden.

Vrouw na vier dagen gered .. ( telegraaf)

Vrouw gered na vier dagen in sneeuw


TORONTO - Een vermiste vrouw is na drie dagen levend onder het sneeuw vandaan gehaald. Ze was vrijdag met haar auto in een sneeuwstorm terecht gekomen. Een reddingswerker en zijn hond troffen de vrouw aan, die tot haar nek in de sneeuw vast zat.Vermoedelijk was ze uit haar auto gestapt om hulp te zoeken. Vanwege onderkoeling moeten haar handen en voeten waarschijnlijk geamputeerd worden.

Vrouw na vier dagen gered .. ( telegraaf)

Vrouw gered na vier dagen in sneeuw


TORONTO - Een vermiste vrouw is na drie dagen levend onder het sneeuw vandaan gehaald. Ze was vrijdag met haar auto in een sneeuwstorm terecht gekomen. Een reddingswerker en zijn hond troffen de vrouw aan, die tot haar nek in de sneeuw vast zat.Vermoedelijk was ze uit haar auto gestapt om hulp te zoeken. Vanwege onderkoeling moeten haar handen en voeten waarschijnlijk geamputeerd worden.

Grote waterleiding breuk verrast automobilisten op high way VS

Meer dan tien mensen in nood

Muur van water stroomt op auto's af (video)Stel je voor: je rijdt in de auto en je ziet een enorme hoeveelheid water op je af komen...Leidingbreuk overspoelt snelweg

Maryland

Het overkwam automobilisten in het Amerikaanse Maryland. Door een enorme breuk in de waterleiding kwamen meer dan tien mensen vast te zitten. Het lukt hulpdiensten met moeite om de mensen te bevrijden.

Grote waterleiding breuk verrast automobilisten op high way VS

Meer dan tien mensen in nood

Muur van water stroomt op auto's af (video)Stel je voor: je rijdt in de auto en je ziet een enorme hoeveelheid water op je af komen...Leidingbreuk overspoelt snelweg

Maryland

Het overkwam automobilisten in het Amerikaanse Maryland. Door een enorme breuk in de waterleiding kwamen meer dan tien mensen vast te zitten. Het lukt hulpdiensten met moeite om de mensen te bevrijden.

Grote waterleiding breuk verrast automobilisten op high way VS

Meer dan tien mensen in nood

Muur van water stroomt op auto's af (video)Stel je voor: je rijdt in de auto en je ziet een enorme hoeveelheid water op je af komen...Leidingbreuk overspoelt snelweg

Maryland

Het overkwam automobilisten in het Amerikaanse Maryland. Door een enorme breuk in de waterleiding kwamen meer dan tien mensen vast te zitten. Het lukt hulpdiensten met moeite om de mensen te bevrijden.

Grote waterleiding breuk verrast automobilisten op high way VS

Meer dan tien mensen in nood

Muur van water stroomt op auto's af (video)Stel je voor: je rijdt in de auto en je ziet een enorme hoeveelheid water op je af komen...Leidingbreuk overspoelt snelweg

Maryland

Het overkwam automobilisten in het Amerikaanse Maryland. Door een enorme breuk in de waterleiding kwamen meer dan tien mensen vast te zitten. Het lukt hulpdiensten met moeite om de mensen te bevrijden.

Hevige zeebeving Solomon Islands ( iris.edu seismo)

DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
23-DEC-2008 11:15:22 -6.38 154.93 6.2 58.2 SOLOMON ISLANDS

Hevige aardbeving treft Noord Italie ( emcs)

2008-12-23 18:47:39.1 44.56 N 10.48 E 20 NORTHERN ITALY

2008-12-23 16:51:09.2 44.72 N 10.43 E 20 ML 3.4 NORTHERN ITALY

2008-12-23 15:24:21.9 44.64 N 10.49 E 28 mb 5.3 NORTHERN ITALY
2008-12-23 15:18:20.9 44.61 N 10.45 E 15 ML 3.4 NORTHERN ITALY

earthquake information KNMI

ODC-VEBSN earthquake information
Time (UTC) Magn (Mb) Depth (km) Region Lat Lon
00:04:42 5.5 20.0 Taiwan 22.80 120.60
11:15:22 6.2 58.0 Bougainville - Solomon Islands region -6.40 154.90
15:24:21 5.3 28.0 T Northern Italy 44.60 10.50
17:51:48 5.5 71.0 Halmahera, Indonesia 2.40 128.70