Friday, May 29, 2009

update 29-05-2009

lang hebben we geprobeerd uit te zoeken omtrent de ware tijdswaarnemingen welke voorspellingen als doomsday 2012 werkelijkheid zouden maken.

ik besef dat dit niet in mijn kunnen ligt zonder Robert degene die de beschikking heeft de taal ro te spreken, de enige taal der tijd.


Ik besef hoe groot de taak is geweest en besef ook al te goed wat de kracht van deze woorden inhoud maar vraag een ieder met klem me met rust te laten.

Nog via email nog via telefoon zal geen gehoor meer worden gegeven of verdere informatie worden verstrekt. Ik besef dat dit mijn weg is en zal die zeker uit lopen tot het einde maar besef nu waarom de weg naar het hiernamaals op deze manier getoond moet worden aan deze mensheid.

De eerder genoemde deurwaarders en mallafide personen die niet alleen mij het leven zeer zuur maken hebben bij vele honderden anderen hetzelfde geflikt, enkel dan vraag ik me af hoe stekelblind niet alleen een overheid is maar hoe laks ook een mensheid is dit nog langer toe te willen laten.

De krachten van boven zullen NU neerdalen en ook zij zullen ervaren en voelen wat het meest Goddelijke voor hen in petto heeft.

Alle elementen zullen zich verenigen om een einde te gaan maken aan dit onrecht, de laffaards zullen vluchten in elke hoek die de aarde voor hen niet zal kennen.

wereldwijd zal het licht en de duisternis nu doen indalen het mannelijk zowel vrouwelijk fallus symbool zal zich weerspiegelen in de gevonden keys of orion.

Geen weg leide naar het Rome van welleer maar leide ons naar andere pantheons welke geen aanreiking mocht betekenen voor tijden van toen. hetgeen nu belangrijk is te weten waar we heen behoren te gaan is belangrijker dan te weten waar we vandaan komen.

Het hoogste plan Gods heeft rekening gehouden met het nooit correct en 100 % perfect KUNNEN zijn van mens NOG religie in welke aanbiddingsvorm dan ook.

Zij die weten zullen voelen zij die voelen zullen tijdig zien wat komen gaat.

Ik besef erg goed dat deze mensheid niet wil luisteren en niet de kennis wil gebruiken die allang voorhanden ligt om natuurrampen en voorspellingen volledig te kunnen voorkomen.

De oude vloek die over me uitgesproken is heeft mij des te meer doen besluiten me volledig terug te trekken van alles en iedereen.Ik wens een ieder veel vrede en liefde toe maar zeker veel overlevingskans bij de dingen die nu komen gaan..

discussie of niet het jaar 0 is aangebroken......................
u zal zelf zien ervaren en voelen

hetgeen voorkomen had kunnen worden zal nu alsnog gebeuren..ik heb de taal der natuur gesproken en begrepen, zover mogelijk waar in mijn kunnen lag doorgegeven, echter is het nu de tijd los te laten van alles en iedereen waarvan ik gehouden heb en voor gegeven heb.

Geen religie kon perfect zijn omdat geen enkel mens hier op aarde vanuit 100 % perfectie bestaat, religie en wetenschap zou een erg goede compromie kunnen sluiten door de tijd niet langer stil te laten staan en ALLE wegen vrij te maken voor het redden van deze levensvormen waarvan wij deel vanuit mogen maken.


Ik heb geloofd in ying yang, ik heb geloofd in religie ik heb geloofd in geduld ik heb geloofd in vertrouwen en ik zal geloven in tijd zodat wij allen die juiste tijd zullen ervaren tijdig gewaarschuwd te zullen worden voor hetgeen komen zal.

hetgeen niet in mijn kunnen heeft gelegen zal in die ander worden aangereikt omdat dit universum vele vele malen verder reikt dan menig satteliet informatie door kan zenden.

ik heb mogen leren ontvangen ik heb mogen leren vertrouwen ik heb mogen leren ervaren wat een medicijn voor ons als mens mocht zijn namelijk TIJD

alleen de oudste taal Ro zal die weg naar de ware tijd openslaan...

ge di christi re