Tuesday, March 01, 2011

CHINA verdroogd... ( De morgen) Let u op berichten zijn eenzijdig, op andere plaatsen op aarde valt extreem veel regen...
Drama op til: "Watertekort zal 1 op 3 mensen treffen"
01/03/11, 00u13


( woestijn rukt op richting China... meetinstrumenten staan niet wereldwijd waardoor verkeerd beeld word gegeven.. Zie eerdere berichten en : www.ge-di-christi-re.com)


Water is noodzakelijk, maar niet overal ter wereld in overvloed voor handen. En in de toekomst zou het wateraanbod in bepaalde regio's van de wereld nog meer te kort kunnen schieten. Geschat wordt dat de vraag het aanbod met 40 procent zou kunnen overschrijden binnen de 20 jaar. Anders gesteld: één op drie mensen ter wereld zal de helft minder water hebben dan ze nodig hebben voor basisbehoeften.


© reuters

© epa Als belangrijkste oorzaken worden zowel klimaatverandering als bevolkingstoename aangewezen. En de gevolgen beperken zich niet enkel tot watertekort voor ruim 2 miljard mensen, ook landbouw, dat gemakkelijk 70 procent van het water opslokt, zal eronder lijden. Het gevolg laat zich raden: de voedingsproductie zal afnemen. Honger zal dus voor nog meer mensen een realiteit worden.

Waterkloof
De waterkloof 'opvullen' zou de wereld per jaar 145 miljard euro kunnen kosten. In China investeert de regering nu al 13 miljard euro om droogte en voedseltekort tegen te gaan. Dat is tien procent van het hele bedrag dat geschat werd voor de hele wereld.

Door op een nieuwe manier met water om te gaan, zouden de kosten met 37 en 43 miljard kunnen zakken. Dat kan met een combinatie van het verminderen van het waterverbruik en het verbeteren van wateropvang.

Uitdagingen op korte termijn
"We moeten ons klaarhouden voor wat gemakkelijk een van de grootste uitdagingen zou kunnen zijn voor de mensheid op korte termijn." Dat zei watereconome Dr Margaret Catley-Carlson op een internationale ontmoeting in het Canadese Ottawa door het Canadese waternetwerk, naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart.

"De klimaatverandering betekent dat we op een andere manier moeten nadenken over en omgaan met water", zei Anna Warwick Sears. "Onze watersystemen zijn gebouwd met het idee dat water altijd en oneindig voor handen zou zijn. Dat is niet zo."

Virtueel water
Water kruipt niet alleen in wat we dagelijks gebruiken om te douchen, wassen of koken, maar in het productieproces van zo ongeveer alles dat we komen, van kledij (1 jeans = 6.000 liter water), tot technologie (1.500 liter voor een desktop pc) en voeding (1 kilo graan = 1000 liter, 1 kilo kip 4.000 liter, 1 kilogram rundvlees 15.000 tot 30.000 liter).

Om water te besparen is waterzuinigheid in huis dus niet voldoende, ook dit virtueel waterverbruik én dus manier waarop we omgaan met kleren, technologie en voeding moet onder de loep genomen worden.

Water recupereren
Anderzijds zijn er manier om water te recupereren. Volgens de Amerikaan Nicholas Ashbolt van het Amerikaanse milieudepartement zijn er technieken voor handen die de watervraag van gezinnen in ontwikkelde landen 'gemakkelijk' met 70 zouden kunnen doen dalen.

Een droog toilet is een van de technieken, met urinescheiding die zou gebruikt kunnen worden voor tuincompost; een andere techniek is het gebruik van afleidingswater als landbouwwater of het inrichten van wegen, huizen en tuinen zodanig dat ze water opvangen.

Wateroverlast
Ironisch genoeg zullen andere streken in de wereld te maken krijgen met net een te veel aan water en allesverwoestende overstromingen. Ook dit is slecht nieuws, want dit tast het drinkwater aan en vergroot de kans op epidemiëen.

Hoewel de ideeën en dramatische toekomstscenario's elkaar opvolgden, lijkt er maar weinig gevoel tot hoogdringendheid te bestaan. Net zoals met CO2-uitstoot en olie-afhankelijkheid primeert de portemonnee en de economie op korte termijn voor velen in machtsposities op die van de lange termijn. (edp)