Tuesday, September 30, 2008

uitleg pole shift 2008 8 8002


UITLEG POLESHIFT

Om meer en duidelijke uitleg te geven omtrent Pole shifts ofwel ompolingen willen wij u via deze site iets meer inzicht geven omtrent dit proces en hoe we te weten kunnen komen op elke wijze deze processen tot uitvoer gebracht worden en op welke wijze we ompolings processen kunnen herkennen.

Zonder er direct bij stil te staan kunnen we wind water vuur lucht en aarde “ lezen”.
Wat word nu onder lezen verstaan?, Onder lezen word verstaan het in kaart brengen van veranderingen in het groeigedrag van onder andere onze planeet aarde..

Veranderingen in de weg van Evolutie zijn altijd gaande geweest zonder dat mensen dit vaak door hadden, we maakten onderdeel uit van een doorlopend groeiend orgaan waar niet in deze vorm bij heeft stilgestaan.
We maken onderdeel uit van een zeer groot proces genaamd; THE CIRLCE OF LIFE, eigenlijk moeten we dit zien als veel circles of life omdat er sprake is van vele dimmensies.

Door constante groei te garanderen heeft het Moederproces zoals ik de bovenkrachten maar noem (zonder enig persoon tegen de schenen te trappen) een safety class ingeprogrameerd op onder andere ook onze aarde.
Onze planeet aarde maakt een deel uit van 13 zonnestelsels en maanstelsels waarin we allen in spiraalvormige groei doorgroeien allen uiteindelijk met een groot doel het koppelen van de energie die we er naar toe sturen.

De aarde regelt dan ook zelf haar ompoling proces zoals we dit mogen noemen, afhankelijk van de snelheid van het groeiproces wisselt de aarde haar polen om de aantal duizend jaar, de maya had een berekening gevonden die exact dit proces aangaf maar konden niet duidelijk aan zien komen wat er nu werkelijk gebeuren ging.

Door dingen duidelijk in kaart te brengen kon men volgende generaties een duidelijk message overgeven die geleerd was vanuit het verleden waaronder als mooi voorbeeld de overduidelijke MAYA steen, welke bestond uit drie tellingen de aardse; het hier en nu, de hemelse = wind water vuur en lucht en de universele telling welke gekoppeld is aan de rotaties van de planetaria.

Onder andere de Maya en zulu hanteerden erg zuivere tellingen die gebaseerd waren op de rotatietijd van onder andere planeten, doordat planeten groeien net zoals een nautilusschelp doet kan men een overduidelijke overeenkomst zien met het groeiproces van onder andere onze schitterende planeet aarde.
Door deze telling te laten baseren op mitose ofwel de celdeling kon men exact uitrekenen hoe en wanner een shift zou plaatsvinden.

Een ompoling is dus eigenlijk een pure wisseling als we kijken naar het gedrag van groeien op onze planeet aarde, doordat polen doorschuiven ontstaat “nieuw” leven en zal oud “leven”plaats gaan maken voor nieuw welke zal zorgen voor volledig herstel van de volledige aarde en zal in haar volle glorie hersteld gaan worden en de overdone van mens in getale op gelijkwaardig en natuurlijk niveau weer gaan handhaven.

Tijdens de shift - processen kan men geen enkele vorm van techniek meer gebruiken tijdens deze shift (5e gemeten in haar soort op moeder aarde) zal namelijk alle kompas gebonden en of computergebonden techniek volledig uit gaan vallen omdat deze niet meer reageert op de reflectie van onze aardstralen.

Om natuurlijke groei te kunnen handhaven is de natuur dan ook zo opgebouwd dat ze ALTIJD haar energieveld volledig wisselt omslaat en op NIEUWE coördinaten zal laten nestelen.( zie afbeelding drie nieuwe polen.. New York, Sydney en Japan.)
Dit zal alles in een tijdperk van enkele dagen plaatsvinden omdat de luchtstroom die als laatste zal wisselen zal zorgen voor extreme temperatuurverschillen tijdens deze shifts.
Omdat het vastzetten van het energiepunt voor grote problemen ZAL zorgen op deze nieuwe coördinaten zou men eigenlijk al begonnen moeten zijn met het zeer grootschalig weghalen en evacueren van mensen op deze nieuwe poolcoördinaten.

Onze aarde creëert deze nieuwe polen vanwege het feit dat door groei in ons kosmos systeem telkens een element toe zal worden gevoed net zoals in het verleden heeft plaatsgevonden.
Het nieuwe element Chemie is nu toegevoegd aan uw planeet aarde waardoor de atmosfeer bij u volledig hersteld zal zijn tijdens het shiften van de polen en creatie van de nieuwe polen.( zie afbeelding officieel rapport NASA)

Tijdens deze shift zal men op veel plaatsen enorm veel overlast ondervinden vanwege het feit alleen al dat de hoogte van het zeeniveau ook zal moeten wisselen en zal zorgen voor immense tsunamie,s die wereldwijd voor onbeschrijfbare schade zullen zorgen.
De tsunamies worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de druk die vanuit de buitenkant en binnenzijde van de aarde worden opgevoerd.

Doordat de nieuwe evenaarlijn zich zal verplaatsen zal ook het zeeniveau hier direct impact op hebben en zal voor onder andere Nederland ernstige schade ondervinden doordat het zeeniveau in zeer korte tijd meters zal stijgen, de Nederlandse overheid zou het overstromen van ons land NOG kunnen voorkomen door direct in zeer grote pompsystemen te investeren en te zorgen dat immense duinen opgeworpen worden voor de Nederlandse kusten welke als buffers kunnen zorgen voor de verwachte tsunamie,s

Ook tijden het shiften moet men denken aan het grootschalig opbreken van onze aardtektonische platen en continentale platen welke zullen zorgen voor veel nieuw gecreëerd land en veel opgeworpen miljoenen nieuwe eilanden.Ook zullen deze breuken zorgen voor totale uitval van het gehele religieuze systeem wereldwijd, Geen enkele aangebeden plaats zal worden gespaard, allen zullen gereinigd worden in hoogste vorm van het uitgesproken woord

Ook zal overduidelijk zichtbaar worden dat de sunshine lands ofwel de rainbow nation overgedragen word aan Nederland, overal zal duidelijk de regenboog worden weergegeven.

De 5e zon en maanpassage zoals wij die noemen zal zich eer aan doen om het feit van veel creatie van nieuw leven doordat oude polen zoals Noord en Zuidpool een verborgen databank betroffen van vele miljarden “ nieuwe” zaden welke allen opnieuw tot bloei zullen komen na deze pole shift.

Ook zal de aarde haar moeder kracht verliezen en overgeven aan neutrale kracht welke samen word gevoegd vanuit vader zowel moeder, de planeet zal tegelijkertijd haar ronde vorm inleveren voor ovaal.
Tijdens het shift proces van verwacht 5 a 6 dagen zal men zeer alert moeten zijn voor het inslaan van kometen en meteorieten, omdat tijdens het shiftproces ook de atmosfeer tijdelijk haar krachten niet volledig uit zal kunnen voeren.

Overduidelijk is wel een feit dat onze mensheid een schuld word aangepraat voor een proces wat dus eigenlijk om een puur NATUURLIJK proces gaat en zich dus eens in de zoveel duizenden jaren opnieuw zal herplaatsen om zo de kracht van evolutie door te laten gaan in de circle of life..

Ook zal een overduidelijke machtsovername aantreden van het goed en het kwaad, Alpa & Omega, samen zullen zij tot grijs gevoegd worden.
Het oordeel van den hoogsten rangen zal niet en nooit door ons als mensheid geveld mogen worden.

De pole shift word VERWACHT tijdens het reflectiepunt rond 17 18 maar waardoor de zon maan en aarde op een lijn staan met elkaar, door het UITVALLEN van het Noord magnetisch veld van onze planeet aarde zal de aarde “afgestoten” kunnen worden van haar Vader en Moeder de Zon en de Maan.

Dit proces zal door de magmastroom ingezet worden en zal op natuurlijke wijze reageren op het aard Ego & Geo magnetisch veld van de aarde.
Tijdens het wisselen van dit proces zal veel geleerd kunnen worden van het groeigedrag van onze aarde, omdat zowel wind vuur lucht water en aarde “gelezen” kunnen worden in de hoogste vorm van het uitgesproken woord.

Wereldwijd zal een omwenteling plaatsvinden in religie zowel wetenschap omdat overduidelijk met feitelijk bewijs zal worden aangetoond dat Indigo kinderen wel deglijk niet gek zijn of HDHD zijn maar met overduidelijke informatie zullen komen en ook naar buiten zullen treden welke wetenschappers nooit hebben kunnen weten.

Laat het dan ook overduidelijke boodschap zijn dat vanuit boven een tegenoffensief is begonnen de aarde terug te laten keren in haar eenheid van gezamenlijk denken doen maar vooral het weer leren creëren van leefwijzen in perfecte samenhang met moeder natuur.

De gezonden boodschappers welke als “dogstars” mochten dienen zullen vanuit hoogst niveau worden bescherm in het hiernamaals, het aards leven is voor hen slechts het mogen voortbrengen van een boodschap welke zij al reeds eerder hebben mogen doen.

Het is zeer raadzaam ALLE steden binnen de kustlijnen van 100 km tijdig te evacueren voor dat de pole shift zal plaatsvinden.Omdat tijdens de shiften vooral de dure wagens het zullen laten afweten omdat hun boordcomputers niet of vrijwel geheel niet meer zullen functioneren.

In het diepste geheim werd gewerkt om zowel de WARE jaartelling voor u boven te krijgen en de bewijzen te leveren dat vanuit onverklaarbaren krachten deze mensheid aangestuurd zou worden naar een einde der tijden zoals de maya voorspelde helaas voor deze krachten word hier nu een stokje voorgestoken omdat met de wetenschap die nu aanwezig is gezorgd kan worden voor overleving van ruim 97 % van ons menselijk soort en niet voor het uitsterven van ruim 97 % hiervan zoals bush ons heeft willen onthouden van ware eerlijke informatie.

Storingen in zowel trein als gewoon verkeer zullen dan ook de herkenningstekenen zijn voor de plaatsen die zullen verdwijnen op aarde, lucht zal het laatste compartiment zijn wat de aarde samen met chemie in ere zal herstellen.