Friday, September 19, 2008

opbouw webpage planetaria als tijdsklok... ge di christi re)

Planetarium als tijdsklok...

Als we alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken valt alles
vrij logisch op zijn plaats.

Klokken dienen als aandrijfmiddel voor mensen een doel na te laten
streven, hoe laat kom jij hoe kan jij iemand verwachten..
Deze manier van tijdswaarneming is al zo oud als de creatie van
Onze aarde.
We leerden wat dag en nacht is en leerden ons daarop in te
Stellen.Om deze manier is nog nooit naar de context gekeken zoals een
planetarium, planeten die exact volgens haar baan zich blijven
voortbewegen dienen als een perfecte tijdsklok.We hebben dat toch immers zelf getracht na te bootsten in uurwerken en
klokken....Zo wisten ook de farao,s en maya,s van deze zeer
ingewikkelde maar logische kennis af en mag zich tot puur natuurlijke
klok benoemen, uitgegaan werd van de stand van de planeten en
hoofdzakelijk de standen van de Zon en de Maan.

Een duidelijke uiting aan deze manier van klokkijken werd terug gevonden
In gebouwen die wereldwijd als Pantheon werden gebouwd.
Door gebouwen wereldwijd te bouwen die dienden als universele klok
gebaseerd op natuurlijke tijd weergaven zoals de rotatietijd van de Zon
zowel de Maan.

Door de stand van de Zon Maan en Aarde op een lijn te bepalen
Ontstond de tijdsweergave die gebaseerd was op alle planetaria.
( zie afbeelding; door middel van licht ( en duisternis) te gebruiken als tijdwaarneming kon een perfecte weergave berekend worden van rotatie van zowel zon maan en alle andere planeten.)

Hierbij kan men zich dus simpel indenken in de tijdsduur van de
circulatie die planeten nodig hebben hun baan te voltooien voordat
zij naar het volgende level zullen gaan.
Door een groot verschil waar te hebben genomen in de
tijdswaarneming tussen atomen en mitose is een verkeerd beeld
ontstaan van het daadwerkelijke jaar 0 en het jaar 2012.Planeten draaien door ELKAARS energieveld heen en geven een zeer
duidelijke cyclus aan in tijdsbestek vanuit menselijk denken
bekeken.

Overal op aarde werd daarom ook deze visie gebruikt om als
tijdsklok te dienen met als weerspiegeling de tijdsklokken van onze
menselijk geschiedenissen en werd daarom ook gekozen voor bouwkunsten
die exact volgens deze visie opgebouwd werden in de vorm van heilige
geometrie ook wel hemelse weerspiegeling genoemd welke ALLEN terug te
vinden zijn in vier spiegelvormen wereldwijd in de vorm van deze
heilige geometrie punten.

Door de punten van deze heilige geometrie vast te zetten op aarde
Kon men de tijd waarnemen van rotatie van deze punten.
Zo kwam men erachter dat de buitenste planeten gordel er ruim
26.000 jaar over doet om “terug” te zijn op zijn plaats of
back home te zijn zoals de zuid afrikanen dit noemen in hun
musicals.

Diverse gebouwen zoals Pantheon Rome Vilnius en Parijs dienden
Als perfecte planetaria klokken welke perfecte tijd weergaven
van de rotatiewaarnemingen van planeten.

( in afbeelding is duidelijk te zien dat alle lichtpoorten dichtgemetseld zijn.. let vooral op foto,s van binnenzijde van gebouw zijn computergemanipuleerd en buitenzijde is erg duidelijk te zien dat er sprake is van grootschalig dichtmetselen van de lichtpoorten..
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome)


Gebouwen als Pantheon verloren hun oorspronkelijke functies toen
Kerkelijke leiders macht wilden uitoefenen en gebouwen als deze ombouwden tot kerken dienende aan slechts een “religie”, echter de grote vraag moet gesteld worden of dit nog wel religie betrof of dat het om puur machtsgerichte systemen zou dienen.

De gebouwen wereldwijd gebouwd als Pantheon dienden als erg duidelijk bewijs dat er op onverklaarbare wijze is omgegaan met de natuurlijke tijd - klokwaarneming vanuit de planetaria bekeken.
( in afbeelding is duidelijk de lichtstraal te zien die de maan LAV ( Latijns voor leeuw) weergeeft, dit gaf duidelijk aan dat door middel van licht tijd kon worden waargenomen. Door de stand van de lichtstraal af te lezen op de randen van de normaal van koper voorziende randen en wanden kon men exact de maand het jaar maar vooral de tijd waarnemen zonder zich druk te hoeven maken omtrent bijstellingen in tijd zoals wij nu doen…)

( zie afbeelding sleutelvorm overal terug te vinden,.. ook in het bovenaanzicht.. Het boven aanzicht zowel zijkanten als voorkanten betrof de weergave van de heilige drie eenheid ofwel het cirkel het vierkant als de driehoek toenmalig symbool voor drie - eenheid.)

Ook de vorm van dit gebouw kan men zien als duidelijke sleutel en was gericht om mensen dichterbij te brengen bij heilige drie eenheid gericht aan ALLE Goden niet op een gericht..

Piramides wereldwijd werden gebouwd op exact deze coördinaten
( heilige geometrie; http://www.artdezign.nl/heiligegeometrie.html) en
kon berekend worden door oudheden zodat met exact de tijd na kon
kijken en in de gaten kon houden, echter hadden ze nog niet de
techniek ontwikkeld elkaar te waarschuwen, er werd grootschalig
gebruik gemaakt van Kwantum telepathie waardoor coördinaten gedeeld
konden worden en doorgeven konden worden.
Wel moet uiteraard rekening worden gehouden met de verandering van
het groeiproces van moeder aarde.

Zo ontstond op aarde een serie bouwkunsten ( 7 wereldwonderen gebouwd
door wilskracht samen met de piramide complexen wereldwijd) welke
allen exact op de coördinaten gebouwd werden als de dierenriem, de een
Orion de ander Sirius zo kreeg elk sterrengordel een weerspiegeling
hier op aarde en kon de tijd bepaald worden zonder na te denken of
dure technologie te gebruiken zoal wij nu doen. Bij het passeren van
een planetenstelsel wist men exact dat het dagdeel weer was gepasseerd
en werd daarom ook vanuit drie telingen gewerkt, de telling van het
aardse ( het hier en nu) de hemelse en de universele. Overal op aarde
kan men de bouwkunsten terugvinden MAAR moet de "klok" ook
teruggedraaid worden omdat NATUURLIJK ook de geometriepunten
verplaatst zijn door het groeiproces der aarde( continentale
verschuivingen), continentale platen schuiven op exacte de aangegeven
tijden door om de aarde te voorzien van haar nieuwe schild of ook wel
huid genoemd.Wereldwijd zullen antwoorden gevonden worden van deze
uitmuntende kennis van natuur en wetenschap maar zal een streep gaan
zetten onder vele zogenaamde uitingen van geloofswaardigheden in
wetenschap zowel religie.

De jaartelling 2008-8--8002 mag gezien worden als een
zeer nauwkeurig rekenwerk vanuit de diepste wiskundige berekeningen
bekeken vanuit mitose en atoomvorming berekend.

Tevens zal aangetoond worden als middelpunt of ook wel hoogtepunt
genoemd in tijdperk in maatwerk en vooral in bewustzijn van mensen,
een tijdsklok als deze had niemand verwacht maar zal onherroepelijk
zijn omdat dit behoort tot de hoogste intenties vanuit het Goddelijke.


De oude voorvaderen vertrouwden volledig op boven en lieten die ook
weerspiegelen in de gigantische imponerende bouwkunsten die wereldwijd
geplaatst werden op de punten van de heilige geometrie.3=1 of 1=3 wil
zeggen dat wilskracht geloof en vooral vastberadenheid in het vinden
van oplossingen heeft altijd toebehoord tot de overlevingsdrang van
mensen.Nikosi sikela Afrika, juist daarom zingen ze in Zuid
Afrika,Enkel samen is de droom weer te verwezenlijken.... Kwestie van
leren samenwerken omgeacht ras geloof of religie.

Toen was al overduidelijk de eenheid in gedachten aanwezig dat zonder elkaar geen kans van overleven mogelijk was en dat juist door samenvoegen van kennis overleving mogelijk was ongeacht welke religie men wilde geloven.
Vergeten word dat bij creatie van hemel op aarde zoals nu volgens plan verloopt het slechts mogelijk is door alle handen in een samen te voegen om zo de creatie van the sunshine lands te creeren.

Zo is het voor ons dan ook overduidelijk dat onze wereldbevolking zich rechtstreeks mee laat slepen in een ongekend grote massamoord niet en of nooit hebben geweten dat door toendertijd ingrijpen een zeer gevaarlijke VERKEERDE indruk werd gegeven omtrent het begrijp TIJDSWAARNEMING.

Wij verzoeken dan ook een ieder dit bericht door te sturen naar een ieder zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte gesteld kunnen worden omtrent de verkeerde weergave van tijd.