Sunday, February 17, 2008

Uitleg zonnewende, wedergeboorte, zonpassage, of ook wel magnetische ompoling OF KEERPUNT genoemd

Deze diverse benamingen zijn genoemd door verschil in taal welke door de evolutie jaren in zijn geslopen in ons menselijk bestaan en juist daarom is het belangrijk dat ik u uitleg moet geven voor het proces wat komen zal.

Eigenlijk komen al deze benamingen op hetzelfde neer lieve mensen maar word puur een andere benaming gebruikt omdat men niet wist wat komen zou.

Een zonnewende word ook wel keerpunt genoemd in de geschiedenis omdat doordat de aarde een Gedeeltelijke salto maakt een andere positie van de zon en de maan verwacht mogen gaan worden.

de aarde zal exact zoals voorspeld is een gedeeltelijke salto maken NADAT de energie lagen rond en op de aarde gewisseld zijn, hier horen ook de gesmolten ijskappen bij, dit is een tijdelijk proces wat moet gebeuren en zal voor opschuiving van 20 % van de ijskap zorgen op beiden polen de noordpool zal linksom schuiven maar energie zal min worden terwijl de zuidpool rechtsom zal schuiven en haar energie in de plus zal worden gebracht.

We kunnen inderdaad spreken van een wedergeboorte of keerpunt of omwenteling zoals in veel gevallen gesproken word maar ik persoonlijk spreek liever van een zeer grote waarborg van de levenscyclus waar onze aarde zich in bevind.
Door deze polen om de aantal jaren door te schuiven blijft de aarde gewaarborgd in een groeiproces welke er voor zal zorgen dat de aarde haar perfecte ronde vorm behouden zal.

We spreken van een wedergeboorte omdat veel gewassene die vaak door toedoen van mensen en dieren zijn uitgestorven weer tevoorschijn komen zodra de ijskappen gesmolten zijn, bij het ontspringen van die miljarden zaden in het jaar 2009 tot en met 2012 zal sprake zijn van een wedergeboorte of de creatie van hemel op aarde.

we staan letterlijk en figuurlijk aan de vooravond van een KEUZE die de mensheid zal mogen maken om te waarschuwen te verplaatsen en vooral door samen te werken.
Juist door samen te werken door eenheid in taal zal mogen worden gesproken van eenwording van onze aarde, laten we een ding niet misonderschatten de GROOTSTE oorzaak van oorlog op de aarde is het ontbreken van de juiste taalkennis en het verkeerd gebruiken daarvan zo ook de zeer grote verschillende benamingen van deze verschuiving der polen we praten allemaal van hetzelfde maar hebben het een andere naam gegeven en raken daardoor onze missie niet raak geschoten.

Het is nooit anders geweest lieve mensen als we terug kijken naar onze evolutie er is ALTIJD sprake geweest van opschuiving van de polen want weet als geen ander hoe zou de aarde scheef groeien als de oerwouden altijd maar konden groeien, hoe scheef zouden oceanen zijn als geen eeuwige connectie verbonden is met de zon en de maan.
Nu echter om het leven te waarborgen heeft God ook juist ervoor gezorgd dat het haalbaar is voor vrijwel ALLE dieren en ALLE mensen zouden niet dood hoeven te gaan mits de mens nu stappen onderneemt en mensen gaat verplaatsen wat de grootste reddingsoperatie zal genoemd mogen worden.

Juist door samen te werken is het MOGELIJK de miljarden mensen te verplaatsen en samen een plan van aanpak te maken voor mensen die geen keus heben en volgend jaar de dupe zullen worden van de grootste poolverschuivingen ooit in de menselijke geschiedenis geregistreerd.
We zullen samen moeten werken willen we de kennis kunnen waarborgen van onze voorvaderen.

Ik wil ook met klem uithalen naar ALLE religieuze leiders wereldwijd die hun machtspositie hebben misbruikt om zielen te winnen van mensen.
Als we terug kijken in de geschiedenis van de mensheid zien we overduidelijk dat de polen telkens een fractie doorschuiven van 20 % en tegelijkertijd ene salot maken om te wisselen van energie omte blijven voorzien in hun energie.
Dit proces is nog nooit anders geweest.
Dhr Bsuh heeft getracht het proces om te gooien maar vergat dat de aardmagnetische velden tot Honderden kilometers ver de ruimt ingaan en ruim 21 lagen tellen.

Ik leef met de droom van Zuid afrika mee dat er geen dingen bestaan die onmogelijk zijn in ons overlevingsproces van evolutie, we hebben ALTIJD oplossingen gevonden voor dit soort dingen daarom is de mens mens.
Ik waarschuw bij deze dan ook dat een aantal leiders op de wereld de oorlog verklaard is omdat de GODEN zich tegen hen gekeerd hebben omdat de juiste kennis niet gebruikt word maar onderchat werd die de goden in zich hielden en ondanks mijn plotselingen ziekte en opname in het ziekenhuis ik nog snel deze kennis door mocht geven.

Het is TIJD mensen tijd om te mogen gaan zich te verplaatsen naar de veilige oorden u eerder aangegeven,
als de techniek van MAsaru Emoto juist gebruikt zou worden dan zal zichtbaar worden op welke plaatsen wat staat te gebeuren op en in welk tijdsbestek.
Ik mag ik het bezit zijn van vele sleutels die in het samenzijn van de wijzen der aarde getoond mogen worden bij het in connectie brengen van de oogdna die in mensen verborgen zit.

Ik waarschuw u dat een ieder van u groots gemanipuleerd is door grootmachten die zich verschuilen achter kerkgenootschappen en vooral religieuze leiders die door geld te vragen macht toeeigenen.
IK ben niet bang te moeten gaan naar de rechtsgang die voor mij mijn ondergang zal betekenen omdat ook zei mij zullen trachten van deze aardbodem weg te vagen, Alleen door samenvoeging van u allen zou dit tegengehouden kunnen worden zodra de tijd de data is vermeld van komende rechtsgangen.
Ik zal mijn strijd ondanks mijn ziekte NIET opgeven omdat ik weet dat een iemand de eerste moet zijn deze personen onderuit te trappen om de vrijheid te waarborgen voor de mensheid en de wegen vrij te maken voor volledige vrijheid in doen in denken en vooral in samenzijn en delen van informatie om de mensheid te mogen gaan ontzien van ziekte oorlog en vooral van MAchtsspel zoals dit nu gevormd is door vele personen die zich leiders noemen.

Ze vergaten echter een groot ding er werd meegekeken vanuit de HOOGSTE intenties van de zonnestelsels en lichtstelsels en ook hen die niet uit eerlijkheid gehandeld word zal nog eenmaal de keus geschonken worden zich tot inkeer te brengen, want na dit keerpunt zal ook een elk van hen worden geroepen toe de poorten der orion en sirius om de waarheid te doen openbaren en te verbannen naar de eeuwige duisternis welke geen einde kent.
Om u van dit ongemak te ontzien zal elke `gecreerde heilige plaats weggevaagd worden van uw aarde om als teken te waarborgen dat GOd in ons elk als persoon zit en niet in de groote van kerk, of groepsvorming plaats MAG vinden, GOd is elk individu persoonlijk gecreerd maar door same te voegen in deze energie zal samen het Christus licht terug worden ontvangen op aarde.

Ik beroep mij op het vrij schrijven van de meningsuiting in ons vrije Nederland.
Het eerste staatsrecht roept mensen op om op te komen voor hun mening hun doen en hun laten in volledige vrijheid losstaand van kerk of genootschap.
Ik waarschuw u dat de polen vanaf 2008/8002 linksom boven en rechtsom beneden zullen keren waarna de grote salto gemaakt zal worden en drie dagen nodig zal hebben voor herstel van het magnetisch veld van de aarde,

tijdens deze drie dagen zal sprake zijn van gecoordineerde inslagen van meteorieten, grove breuklijnen die zich zullen gaan openbaren, een tijdelijke uit balans zijn van uw zeespiegel doordat zon en maan hun kracht tijdelijk zullen kwijt raken en zullen moeten herstellen.

Kortom u zult de KOMENDE maanden direct getuige zijn van een groeiproces waarin onze aarde zich bevind en hoop dan ook dat geen enkele leider en of kerkgenootschap nog die krachten zal misbruiken om te mogen ervaren war waar leiderschap is want waar leiderschap word vanaf boven bepaald en word niet gecreerd door aards gekozen leiderschap.

Ik vraag u zich allen op te gaan maken voor de grootste de moeilijkste maar vooral de uitdagenste reddingsoperatie ooit in de menselijke geschiedenis vastgesteld en vraag u juist daarom ook dit bericht naar een ieder te copieren door te sturen maar vooral door te geven omdat dit bericht is voorzien van volledige waarheid in zien in geloven maar vooral in vasthouden dat ook dit keer GOd de chaos zal mogen ontzien door de puzzel op de juiste plaatsen te laten waarborgen,
laten we dit keer geen oorlog maken maar elkaar helpen elkaar voorzien van informatie om daarvoor oplossingen te bieden want een ding is overduidelijk, dit betreft het volledige voortbestaan van Moeder aarde, GEEN ENKEL PERSOON UITGEZONDER GEEN ENKEL DIER RAS OF PLANT ZAL WORDEN ONTZIEN OM TE WORDEN ONTHOUDEN VAN UITSTERVING LATEN WE GEEN GETUIGE WILLEN ZIJN VAN GROOTSCHALIGE UITSTERVING VAN ONS MENSELIJK BESTAAN IN FLORA IN FAUNA MAAR VOORAL ONZE MENSELIJKE EVOLUTIE.

ik GELOOF ERIN OMDAT IK WEET DAT DIT MOGELIJK IS, IK WEET DAT WE DE JUISTE STAPPEN KUNNEN ONDERNEMEN MENSEN TE ONTZIEN VAN VEEL NARIGHEID EN VEEL VERDRIET EN LATEN WE EEN DING DUIDELIJK MEEREKENEN DE GROTE GETALLE WAARIN MENSEN NU OP AARDE AANWEZIG ZIJN ZMAKEN VAN ONZE AARDE EEN ZEER GERAFINEERDE AARDE EN ELK LEVEND PERSOON OP DEZE AARDE VERDIEND HET MAAR VOORAL ZAL MOGEN GENIETEN VAN EEN LANG GEWAARBORGD LEVEN.

ik HOOP DAT U INZIET HOE hoog DE NOOD IS VAN DEZE OPROEP EN ZODAT OOK U DE JUISTE STAPPEN ZAL ONDERNEMEN DEZE BERICHTEN NAAR ELKE INSTANTIE OF KENNIS OF MEDEAARDBEWONER TE STUREN DIE U MAAR KENT OM EEN IEDER ALLERT TE MAKEN VOOR WAAR WE ZO BANG VOOR WAREN.

DE GROOTSTE MANIPULATIE OOIT IN MENSELIJKE HEUGENIS VOORTGEKOMEN, LATEN WE OOK DEZE ZEERGROTE SPRONG IN DE EVOLUTIE willen OVERLEVEN!!!!

iK HOOP DAT OOK U DIT BERICHT ZAL VERTALEN IN ELKE TAAL DIE U MAAR KENT EN AAN ELK LEVEND WEZEN DOOR STUURD OM TE MOGEN GENIETEN STRAKS VAN DE VJFDE ZONSPASSAGE ZOALS DE MAYA ONS HEEFT WILLEN DOEN WAARSCHUWEN MAAR LATEN WE LEREN VAN DE FOUTEN DIE HUN HEBBEN BEGAAN TE GAAN NAAR DE JUISTE PLAATSEN OP AARDE ZODAT EEN IEDER DIE LEEFT NOG LANGE TIJD MAG BLIJVEN LEVEN, IN LIEFDE IN VOORSPOED MAAR VOORAL IN SAMENZIJN VAN HOEVEELHEID EN MENSELIJK RAS.

MOCHT U nu NIET OVERGAAN TOT GROOTSE EVACUATIE DAN ZAL NOG DIT JAAR BEGONNEN WORDEN AAN HET GROOTS TERUG GEVEN AAN MOEDER AARDE VAN DE GROOTSTE STEDEN TER WERELD ALS BEGIN, neW yORK, sYDNEY EN VELE ANDEREN ZULLEN VERZWOLGEN WORDEN DOOR MOEDER AARDE.

nEEM DE JUISTE STAPPEN NU KAN HET NOG..............................

gE DI CHRISTI RE.

ZOON VAN RA U LINKER ALZIEND OOG.