Wednesday, December 22, 2010

Seismologen Japan en andere landen allert na aanhoudende aardbevingen ( meerdere media)


Opvallend lange reeks aardbevingen bij Japanse Bonin-eilanden

Sinds dinsdagmiddag vindt er een ongewone reeks aardbevingen plaats nabij de Japanse Bonin-eilanden.

In de laatste twee dagen hebben zich reeds 64 aardbevingen voorgedaan in de regio, allen met een kracht tussen 4,7 en 7,4 op de schaal van Richter.

Opvallend is dat alle aardbevingen zijn geregistreerd op een diepte van zo’n 10 kilometer. Ondanks het hoge aantal bevingen is er nog altijd sprake van verhoogde seismische activiteit in het gebied. Gezien de aanhoudende kracht van de bevingen kan niet gesproken worden van naschokken. De bevingen vonden plaats op de breuklijn tussen de Filipijnse en Pacifische plaat.

Evenals bij de recente krachtige bevingen in Nieuw-Zeeland en Californië zijn er voor zover bekend nog geen slachtoffers gevallen.Maansverduistering en winterzonnewende

Hoogstwaarschijnlijk hebben de bevingen te maken met de volledige maansverduistering en de start van de winterzonnewende, waarbij de Aarde wordt geconfronteerd met een krachtige energie vanuit het Galactische Centrum.

Eenzelfde beeld was zichtbaar in de Golf van Aden op 15 november jongstleden toen 43 opeenvolgende aardbevingen werden geregistreerd tussen Djibouti, Somalië en Jemen na de uitbarsting van zonnevlam 1123.

Deze bevingen waren even krachtig als die nabij de Japanse Bonin-eilanden en vonden plaats op dezelfde diepte. Gaat het wellicht wederom om de activatie van een Sterrenpoort?

Dit zou niet vreemd zijn omdat de Bonin-eilanden zich in het gebied van de Drakendriehoek bevinden, de Japanse equivalent van de Bermudadriehoek. Daar vinden veel onverklaarbare gebeurtenissen plaats, onder meer door fluctuaties in het aardmagnetisch veld.

Beving Groot Brittannië

Daarnaast heeft zich gisteravond een aardbeving voorgedaan in het westen van Groot-Brittannië. Het onderwerp is een hot item op Twitter wat erop duidt dat veel mensen de beving gevoeld hebben. De mensen voelen dat er iets speelt. Inmiddels heeft de Amerikaanse geologische dienst ook melding gemaakt van deze aardbeving.

De zeldzame beving in Groot-Brittannië had een kracht van 3,5 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van 14,3 kilometer.

Bronnen: USGS.gov, EMCS, IRIS>EDU.. Niburu..