Wednesday, December 22, 2010

Samen wonen is SAMEN werken....

Stoort u zich er ook zo aan spekgladde wegen, fietspaden en voetpaden.. meer en meer word duidelijk dat Nederland lui is geworden en de burger ervan uit gaat dat het de taak van de overheid is mee te helpen de gladheid te bestrijden.

Het is puur iets van de laatste tijd dat mensen ervanuit gaan dat de voetpaden door de gemeente onderhouden worden niets daarvan is minder waar.

Speelt er bij u niet eens een stukje verantwoordelijkheids gevoel als net voor UW deur iemand onderuit gaat omdat het voor UW huis niet schoon en of ijsvrij gemaakt is..

Ik hoop dat veel mensen iets aantrekken van deze berichtgevingen waarbij honderden ongelukken gebeuren met mensen die onderuit gaan omdat iemand anders het vertikt zijn of haar stoep of troittoir schoon te vegen..

Staat u er bij stil dat hoe meer mensen voor de gemeentewerken moeten werken om de straten schoon te houden hoe meer belasting u moet gaan betalen deze onderhoudswerken daadwerkelijk tot een goed verloop te houden..

Ik vind persoonlijk dat het niet iemands plicht moet zijn je eigen stoep trottoir en of ruimte waarbij gemeenschappelijk gebruik gemaakt word van die ruimte de verantwoordelijkheid volledig achterwege gelaten word door erg veel mensen in Nederland die denken dat de stoep en of trottoir de verantwoording is voor de gemeente.. Niets daarvan is minder waar dat JUIST samenwerken tussen jong en oud JUIST in deze tijd zal zorgen voor verbroedering.

Is het niet zo mooi dat alleen de gedachte al jongeren SAMEN met ouderen trottoirs schoon staan te maken en hun ervaringen over vroeger toen er helemaal niet gesproken werd over extreem zware sneeuwval maar de mensen uit pure gewoonte hun stoep schoon hielden..

In deze tijd net voor de kerstdagen merken we dat erg veel mensen niet naar buiten durven juist omdat de stoep en of openbaar gemeenschappelijke ruimte niet schoon is en dit onveilige situaties oproept zonder dat dit perse hoeft..

In deze tijd van kennis, in deze tijd van nog steeds overvloed zie ik, merk ik en VOEL ik dat Nederland weer eerst iets ergs mee moet maken voordat dit besef weer terug zal zijn.

Dit geeft mij als persoon een kerstgevoel met twee "smaken"... waar we kunnen help elkaar, waar we aanwezig kunnen zijn voor ouderen poog daarnaar.. het is niet uw plicht meer maar de doodnormale Hollandse nuchterheid die ons sierlijk maakt die nog steeds trotse Hollanders te blijven zijn.. laat ons geen voorbeeld zijn hoe het niet moet maar laten we weer verbroederen zodat iedereen hier op aarde weer die kracht van Nederland kan zien die niet alleen onze naam hoog houd maar ook ons verantwoordelijkheids gevoel.. 90 % van de ongelukken onder ouderen op dit moment zijn ongelukken die niet gebeurd zouden zijn als er word samen gewerkt tussen jong en oud..

SAMEN wonen is SAMEN werken....

Ik wens u een zeer mooie vooral veilige aanloopperiode toe naar de kerstdagen van 2010 welke als zeer speciaal de geschiedenisboeken in zal gaan waarbij veel mensen verplicht worden thuis te blijven maar de gedachte wereldwijd weer zal herleven van wat de eigenlijke boodschap achter kerst was.. niet het eten maar de verbroedering en gelijkheid hier op aarde voor iedereen dat stukje aandacht dat stukje veiligheid te schenken ook voor hen die niet kunnen zijn waar ze willen zijn...

Draagkracht is geen verplichting, het is een gevoel van het GEWOON ZIJN ZIEN EN VOELEN.....

Ook jij bent als geen ander vergeet dat nooit dat ook jij net zo speciaal bent een stukje te kunnen betekenen voor de medemens ongeacht ziekte ongeacht draagkracht, de een met gedachten de ander lichamelijke kracht, laat ons samen deze aarde in een nieuw licht zetten..

Het is niet de overheid die u moet gaan verplichten maar uw eigen gevoel wat aan moet geven dat enkel samen werken zal zorgdragen voor de draagkracht voor ons gezamenlijk Nederland..

Wat doet u.... denk eerst eens na iets zelf te doen voor men anderen naroept... neem uw verantwoordelijkheid en draag alleen dat kleine stukje bij wat we kunnen, dat zal de samenleving een stuk aangenamer maken..

Mijn droom is te dromen van een betere wereld waarin iedereen wat voor elkaar kan betekenen, iedereen van jongs af aan leert dat enkel samenwerken de sleutel is tot overleven en een einde kan maken aan eenzaamheid en grote aantallen zelfmoorden..

Ik droom van een betere wereld waar men niet meer elkaar uitscheld, niet meer boos op elkaar is om de kleinste dingen, ik droom van een betere wereld waarbij elke buurman of buurvrouw vanuit zichzelf zonder verplichting dat stukje wegschept voor zijn medemens welke die personage niet kan doen...

Laat deze kerstdagen ook voor anderen een gelukzalige kerst worden waarbij niet geld de overmacht heeft maar ons verantwoordelijkheids gevoel de overhand neemt en de samen werking tussen samen wonen en samen werken beklonken kan worden ongeacht ras huidskleur afkomst of "rijkdom.." in materie of gedachten...

SAMEN wonen is SAMEN werken...

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink