Wednesday, December 22, 2010

Hele serie nabevingen regio Japan... ( emcs seismo)

2010-12-21 21:27:17.0
9hr 35min ago 26.83 N 143.79 E 10 mb
5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 00:51
2010-12-21 21:33:53.0
9hr 29min ago 26.62 N 143.50 E 30 mb
5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 01:13
2010-12-21 21:43:04.0
9hr 19min ago 26.96 N 143.63 E 2 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:08
2010-12-21 21:52:16.4
9hr 10min ago 39.24 N 23.55 E 10 ML
3.1 AEGEAN SEA 2010-12-21 21:55
1 F 2010-12-21 21:55:29.5
9hr 07min ago 39.20 N 23.56 E 10 ML
2.2 AEGEAN SEA 2010-12-21 21:58
2010-12-21 22:00:36.0
9hr 02min ago 26.80 N 143.47 E 10 mb
5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 01:39
2010-12-21 22:07:59.0
8hr 55min ago 27.00 N 143.52 E 2 mb
5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:08
2010-12-21 22:20:00.0
8hr 43min ago 26.79 N 143.72 E 30 mb
5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 02:19
2010-12-21 22:53:11.6
8hr 09min ago 46.01 N 6.86 E 2 ML
2.2 FRANCE 2010-12-21 23:03
F 2010-12-21 22:54:55.6
8hr 08min ago 50.33 N 18.80 E 2 ML
2.8 POLAND 2010-12-21 23:09
2010-12-21 23:09:11.0
7hr 53min ago 26.94 N 143.62 E 2 mb
5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 03:30
2010-12-21 23:38:55.0
7hr 24min ago 27.07 N 143.44 E 10 mb
5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 04:01
2010-12-21 23:44:58.0
7hr 18min ago 26.93 N 143.60 E 33 mb
5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 04:18
2010-12-21 23:47:20.6
7hr 15min ago 37.12 N 3.59 W 2 ML
2.0 SPAIN 2010-12-22 00:12
2010-12-21 23:56:12.0
7hr 06min ago 26.86 N 143.10 E 33 mb
5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 04:30
2010-12-21 23:59:39.0
7hr 03min ago 26.93 N 143.51 E 8 mb
5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 05:452010-12-22 00:15:16.9
6hr 47min ago 35.62 N 23.95 E 10 ML
2.1 CRETE, GREECE 2010-12-22 00:18
2010-12-22 00:38:18.0
6hr 24min ago 27.59 N 143.75 E 75 mb
5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:13
2010-12-22 01:04:13.0
5hr 58min ago 26.70 N 143.62 E 10 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 05:39
2010-12-22 01:04:30.3
5hr 58min ago 37.65 N 20.64 E 10 ML
2.2 IONIAN SEA 2010-12-22 01:08
2010-12-22 01:10:17.3
5hr 52min ago 49.95 N 18.42 E 10 ML
2.3 POLAND 2010-12-22 01:14
2010-12-22 01:11:18.0
5hr 51min ago 27.11 N 143.48 E 2 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:03
2010-12-22 01:16:44.0
5hr 46min ago 26.82 N 143.73 E 10 mb
5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:31
2010-12-22 01:28:56.0
5hr 34min ago 27.03 N 143.44 E 2 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:42
2010-12-22 01:31:26.0
5hr 31min ago 26.74 N 143.55 E 81 mb
5.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 02:10
2010-12-22 01:36:34.0
5hr 26min ago 26.77 N 143.66 E 30 mb
5.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:13
2010-12-22 01:57:13.4
5hr 05min ago 26.93 N 143.76 E 10 M
5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 02:27
2010-12-22 02:17:25.0
4hr 45min ago 26.70 N 143.53 E 10 M
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 02:41
2010-12-22 02:23:46.0
4hr 39min ago 26.74 N 143.79 E 20 mb
5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 02:45
2010-12-22 02:27:30.0
4hr 35min ago 27.20 N 143.77 E 2 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:00
2010-12-22 02:29:49.4
4hr 33min ago 28.62 N 59.13 E 10 ML
3.7 SOUTHEASTERN IRAN 2010-12-22 03:24
2010-12-22 03:02:12.0
4hr 00min ago 26.76 N 143.94 E 10 mb
5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 03:21
2010-12-22 03:07:36.2
3hr 55min ago 36.50 N 26.86 E 98 ML
2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2010-12-22 03:11
2010-12-22 03:14:26.2
3hr 48min ago 38.28 N 26.34 E 10 ML
3.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 2010-12-22 03:56
2010-12-22 03:15:27.0
3hr 47min ago 44.49 N 9.88 E 10 ML
2.6 NORTHERN ITALY 2010-12-22 03:39
2010-12-22 03:21:06.0
3hr 41min ago 27.14 N 143.36 E 10 mb
5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 03:42
2010-12-22 03:28:57.0
3hr 34min ago 43.33 N 13.15 E 36 ML
2.0 CENTRAL ITALY 2010-12-22 03:47
2010-12-22 03:29:20.0
3hr 33min ago 27.18 N 143.36 E 10 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 04:06
2010-12-22 04:03:43.0
2hr 59min ago 5.00 S 11.88 W 10 mb
4.9 ASCENSION ISLAND REGION 2010-12-22 04:24
2010-12-22 04:08:45.0
2hr 54min ago 26.82 N 143.94 E 10 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 04:39
2010-12-22 04:51:30.5
2hr 11min ago 40.42 N 20.76 E 5 ML
2.2 ALBANIA 2010-12-22 04:55
2010-12-22 05:02:59.0
2hr 00min ago 26.65 N 143.56 E 10 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 05:25
2010-12-22 05:09:57.0
1hr 53min ago 26.82 N 143.79 E 10 mb
5.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:03
2010-12-22 05:13:04.5
1hr 49min ago 56.98 N 6.80 E 1 ML
2.8 NORTH SEA 2010-12-22 05:20
2010-12-22 05:18:45.0
1hr 44min ago 27.08 N 143.76 E 5 mb
4.9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 05:42
2010-12-22 05:25:01.7
1hr 38min ago 49.73 N 18.50 E 2 ML
2.0 CZECH REPUBLIC 2010-12-22 05:29
2010-12-22 05:38:49.0
1hr 24min ago 26.76 N 143.60 E 10 mb
5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 2010-12-22 06:45
2010-12-22 05:51:25.0
1hr 11min ago 44.51 N 9.93 E 10 ML
2.6 NORTHERN ITALY 2010-12-22 06:13
2010-12-22 06:10:40.0
52min ago 26.97 N 143.58 E 30 mb
5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION