Sunday, December 19, 2010

Belichaming en de geest is het bewustworden...